HTML5 Web Audio spectrum analyzer (FFT)
fft
1
HTML5
29
Javascript
316
White

Tuan PM viết ngày 27/05/2015

FFT (Fast Fourier Transform) là một thuật toán hiệu quả để tính biến đổi Fourier rời rạc (DFT) và biến đổi ngược. Ứng dụng trong bài viết này dùng để hiển thị phổ của âm thanh.
alt text
Một số ví dụ hiển thị spectrum dạng visualization:

Để có thể hiển thị audio spectrum thì cần thực hiện:

  • Định dạng âm thanh PCM (mono hoặc strereo) cần chuyển từ int sang float, riêng lẻ từng kênh.
  • Làm phẳng góc nhọn âm thanh window function -- Trong bài viết này không áp dụng
  • Chuyển đổi FFT
  • Tính độ lớn của nửa đầu mảng FFT trả về (sqrt(re^2 + im^2))
  • Scale và hiển thị

Làm thế nào để lấy dữ liệu PCM khi playaudio?

Trước đây khi chưa có HTML5 Audio thì hoàn toàn bất khả thi với javascript, việc hiển thị spectrum này chỉ dành cho App desktop, java, flash...
Đọc bài của bạn @huydo Giới thiệu về web audio api trên html5google một chút thì có phương án:

var scriptNode = audioCtx.createScriptProcessor(256, 1, 1);
scriptNode.onaudioprocess = function(audioProcessingEvent) {

}

sẽ cung cấp 256 bytes PCM dữ liệu trước khi output ra sound device.

Chuyển đổi FFT bằng Javascript

Có sẵn ở đây

Hiển thị:

HTML5 Canvas đơn giản

<canvas id="channel0" width="600" height="400" style="background:lightgray"></canvas>
<canvas id="channel1" width="600" height="400" style="background:lightgray"></canvas>

Code

Github: https://github.com/tuanpmt/html5-audio-fft
Demo: http://tuanpmt.github.io/html5-audio-fft ==> Đợi load audio 6M hơi lâu chút + only 1 channel.
Other project: http://tuanpmt.github.io/led-rgb-audio-spectrum/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tuan PM

8 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
20 10
Giới thiệu Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu về IoTs, các phần cứng, platform hỗ trợ Những ưu điểm của vượt trội của các platform dùng LUA,...
Tuan PM viết gần 6 năm trước
20 10
White
15 5
Theo mạch cảm hứng từ bài viết (Link) của Bác (Link) và mình có trong tay chip ESP32 dual core chạy FreeRTOS. Nên cũng muốn kiểm tra hiệu năng dual...
Tuan PM viết hơn 4 năm trước
15 5
White
14 4
Máy tính nhúng giá rẻ Raspberry Pi không còn xa lạ với các bạn thích công nghệ. Ngoài những ứng dụng dành cho giải trí đa phương tiện, Raspberry Pi...
Tuan PM viết gần 6 năm trước
14 4
Bài viết liên quan
White
70 8
Tăng sức mạnh cho javascript với lodash Lần này mình sẽ giới thiệu 1 thư viện javascript vô cùng bá đạo có tên là "lodash]1]", có thể nói nó là LI...
Huy Hoàng Phạm viết hơn 5 năm trước
70 8
White
10 1
_Có mấy chia sẻ nhỏ, mình muốn đưa ra để mọi người cùng thảo luận góp ý. Thread này không tập trung vào Technical nữa mà discuss về Coding Style & ...
Hùng Phong viết hơn 2 năm trước
10 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!