HTML paragraphs
HTML tutorial
1
White

bigboog2202 viết ngày 01/05/2020

HTML paragraphs

Mội đoạn văn bản trong HTML luôn bắt đầu bằng 1 dòng mới là thường là khối văn bản

HTML paragraphs

Các đoạn văn bản của HTML được xác định bằng cặp thẻ < p> < /p>
alt text

Hiển thị đoạn text HTML

Chúng ta không thể biết được đoạn văn bản sẽ được hiển thị như thế nào. Màn hình lớn hay nhỏ, thay đổi kích cỡ cửa số sẽ cho ra các kết quả hiển thị khác nhau. Bạn cũng không thể thay đổi đầu ra của đoạn văn bản bằng cách thêm khoảng trắng trong code HTML, và cả việc xuống dòng nữa.
Thẻ p là 1 thẻ xuống dòng, nhưng trong thẻ p các đoạn văn hiển thị ra ngoài luôn hiển thị trên 1 dòng, các khoảng trắng thừa và dòng thừa sẽ bị trình duyệt loại bỏ khi hiển thị .

alt text
HTML Line Breaks
Như ở trên thì 1 đoạn văn bản năm trong 1 thẻ p thì không thể xuống dòng nên để làm được việc đó ta dùng thẻ < br>. Thẻ < br> cũng như thẻ < hr> chỉ có thẻ mở .Cùng quay trở lại ví dụ trên để xuống dòng trong 1 thẻ < p>
alt text#HTML Paragraphs

Thẻ < pre>

Thẻ < pre> sẽ định dạng 1 đoạn văn bản đã được định dạng sẵn. Khác với thẻ p thẻ pre sẽ cho hiển ra toàn bộ khoảng trắng thừa , xuống dòng mà thẻ p không làm được. Ngoài ra text trong thẻ pre cũng được định dạng sẵn font, mặc định là courier. Chúng ta có thẻ sử dụng Astributes style = “font ” để thay đổi font theo ý thích trong thẻ < pre>
alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bigboog2202

10 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 1
HTML Attributes ( Thuộc tính HTML) Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về các yếu tố HTML HTML Attributes + Tất cả các HTML element đếu c...
bigboog2202 viết 1 tháng trước
1 1
White
1 0
Tạo một REST api server sử dụng jsonserver Mình có một bài tâp về REST api sử dụng json server. Tìm tòi vài nơi nay viết lại để lưu lại những gì đ...
bigboog2202 viết 29 ngày trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!