HTML Heading
White

bigboog2202 viết ngày 01/05/2020

HTML Headings

HTML Headings là tiêu đề hoặc phụ đề mà bạn muốn hiển thị lên trang web của mình

HTML Headings được xác định với các thẻ từ < h1> tới < h6>
Thẻ Heading < h1> là thẻ heading quan trọng nhất dần tớ < h6> là thẻ heading ít quann trọng nhất.

Độ quan trọng của thẻ Heading biểu thị về độ to của chữ từ h1 đến h6

alt text

Headings (tiêu đề) là rất quan trọng

Các công cụ tìm kiếm hiện nay sử dụng tiêu đề để chỉ đến cấu trúc và nội dung trong trang web của bạn
Người dùng lướt qua 1 tran web bởi tiêu đề của nó
< h1> headings nên dùng để làm tiêu đề chính theo sau là < h2>, ít quan trọng hơn là < h3> và cứ thế

Headings size bự

Mỗi mội HTML heading đều có một size mặc định tuy nhiên bạn có thể thay đổi kích cỡ của nó bằng thuộc tính style sử dụng font-size
alt text

HTML Horizontal

Đường kẻ ngang trang html thường dùng để phan tách các thành phàn trong trang HTML của bạn thẻ < hr> sẽ giúp bạn làm được việc đó
alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bigboog2202

10 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 1
HTML Attributes ( Thuộc tính HTML) Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về các yếu tố HTML HTML Attributes + Tất cả các HTML element đếu c...
bigboog2202 viết 1 tháng trước
1 1
White
1 0
Tạo một REST api server sử dụng jsonserver Mình có một bài tâp về REST api sử dụng json server. Tìm tòi vài nơi nay viết lại để lưu lại những gì đ...
bigboog2202 viết 29 ngày trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!