HTML Form Elements
HTML
30
White

bigboog2202 viết ngày 02/05/2020

HTML Form Elements

The < input> element

< input> là một trong những element quan trọng nhất của form
< input> có thể hiển thị theo nhiều cách tùy thuộc vào attribute type

The < select> element

thẻ < select> để tạo ra 1 danh sách drop-down
alt text
thẻ < option> xác định 1 option có thẻ được chọn , mặc định sẽ chọn item đầu tiên trong drop-down để chọn trước một item khác chúng ta thêm attribute selectec vào trong thẻ option
alt text
Dùng attribute size để chỉ định số lượng mà bạn muốn hiển thị
alt text
Để chọn nhiều hơn 1 mục ta thêm attribute multipe vào trong thẻ select
alt text

The < textarea> element

thẻ textarea cho chúng ta 1 vùng để nhập văn bản
rows attribute xác định số lượng dòng có thể nhìn thấy trong textarea ( chiều dài của text area )
cols attribute xác định chiều rộng của text area
alt text

The < button> element

thẻ button tạo ra 1 nút bấm có thể click
alt text

The < fieldset> and Elements

thẻ < fieldset> dùng để nhóm các dữ liệu trong 1 form
thẻ < lengend> dùng để tạo caption cho thẻ fieldset
alt text

The < datalist> Elements

Thẻ datalist xác định các danh sách tùy chọn được ađ vào trước cho thẻ input ( nôm na là có sẵn và chúng ta chỉ phải chọn nhu drop-down nhưng hiện đại hơn 1 tí :smile: )

Ban đầu chưa click n sẽ hiển thị như sau
alt text
Sau khi click thì sẽ hiển thị drop-down
alt text

The < output> element

thẻ này khá hay , cho hiện ra kết quả phép tính như thực hiện 1 tập lệnh trên scriprs khi thực hiện nhập dữ liệu từ input
đây là link code ví dụ cho phần output này bởi vì thực sự ảnh rất khó hình dung:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bigboog2202

10 bài viết.
4 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 1
HTML Attributes ( Thuộc tính HTML) Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về các yếu tố HTML HTML Attributes + Tất cả các HTML element đếu c...
bigboog2202 viết 1 tháng trước
1 1
White
1 0
Tạo một REST api server sử dụng jsonserver Mình có một bài tâp về REST api sử dụng json server. Tìm tòi vài nơi nay viết lại để lưu lại những gì đ...
bigboog2202 viết 29 ngày trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 2
Chào mọi người, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách (Link) 1 cách đơn giản dễ làm với HTML và Google Charts. Đầu tiên các bạn tạo 1 file ...
TungVuong viết 2 năm trước
0 2
White
3 0
Nếu team cắt HTML/CSS của bạn chưa có một tiêu chuẩn chung nào để làm việc hợp rơ với nhau thì hãy thử qua (Link) (Block, Element, Modifier). Nếu ...
Đinh Viễn viết 11 tháng trước
3 0
White
0 0
HTML Text Formating HTML chưa một số yếu đố để xác đinh các văn bản có yếu đố đặc biệt. Đại khái được hiểu là làm đẹp kiểu chữ khi trình bày 1 hay...
bigboog2202 viết 1 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
4 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!