HTML Form
HTML
30
White

bigboog2202 viết ngày 02/05/2020

HTML Form

Thẻ < form> dùng để xác định một biểu mẫu thu thập dữ liệu nhập của người dùng

Các phần tử form bao gồm các loại đầu vào khác nhau như : text, checkbox, radiobutton, submit button , …

Thẻ < input>

Thẻ input là 1 thành phần quan trọng của form
Input được hiển thị theo nhiều cách, tùy thuộc vào astributes type

TextField

< input type=”text”> cho phép người dùng nhập vào 1 dòng text
alt text

Radio Button

< input type=”radio”>
type radio cho phép người dùng chọn MỘT trong số các lựa chọn được hiển thị
alt text

Submit Button

< input type = ”submit” >
Type submit cho phép ngươif dùng gửi một biểu mẫu đến trình xử xử biểu mẫu
Trình xử lý biểu mẫu thường là một trang bên máy chủ có tập lệnh để xử lý dữ liệu đầu vào
Trình xử lý biểu mẫu được chỉ định trong astribute action của thẻ form
alt text

The Action Attribute

Thuộc tính action sử dụng để xác định hành động sẽ được thực hiện khi biểu mẫu (form) được gửi
Thường thì dữ liệu trong biểu mẫu các bạn sử dụng sẽ được gửi tới một trang trên máy chủ khi chúng ta ấn vào button submit
Ở ví dụ về button submit trên biểu mẫu được gửi về 1 trang là node.js. Trang này sẽ chứa các tập lệnh xử lý các thành phần được gửi về từ biểu mẫu
alt text

The Target Attributes

Thuộc tính target chỉ định nếu kết quả được gửi sẽ mở trong tab trinù duyệt mới , frame , hoặc trong cửa sổ trình duyệt hiện tại
Giá trị mặc định của target là _self - biểu mẫu được gửi trong cửa sổ hiện tại
Để mở trong 1 cửa sổ trình duyệt khác giá trị được sủ dụng là _blank
Ví dụ
alt text
Sau khi ấn Submit kết quả sẽ được mở ra trong 1 tab mới như sau
alt text

Name Attribute

Mỗi một input field phải có 1 thuộc tính name để gửi đi
Nếu bỏ qua thuộc tính name dữ liệu sẽ không thể gửi đi
alt text

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bigboog2202

10 bài viết.
5 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 1
HTML Attributes ( Thuộc tính HTML) Các thuộc tính cung cấp thông tin bổ sung về các yếu tố HTML HTML Attributes + Tất cả các HTML element đếu c...
bigboog2202 viết 5 tháng trước
1 1
White
1 0
Tạo một REST api server sử dụng jsonserver Mình có một bài tâp về REST api sử dụng json server. Tìm tòi vài nơi nay viết lại để lưu lại những gì đ...
bigboog2202 viết 5 tháng trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
0 2
Chào mọi người, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách (Link) 1 cách đơn giản dễ làm với HTML và Google Charts. Đầu tiên các bạn tạo 1 file ...
TungVuong viết hơn 2 năm trước
0 2
White
3 0
Nếu team cắt HTML/CSS của bạn chưa có một tiêu chuẩn chung nào để làm việc hợp rơ với nhau thì hãy thử qua (Link) (Block, Element, Modifier). Nếu ...
Đinh Viễn viết 1 năm trước
3 0
White
0 0
HTML Text Formating HTML chưa một số yếu đố để xác đinh các văn bản có yếu đố đặc biệt. Đại khái được hiểu là làm đẹp kiểu chữ khi trình bày 1 hay...
bigboog2202 viết 5 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
5 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!