Gửi Mail trong Adonisjs/Node.js sử dụng Gmail
AdonisJs Web Framework
7
White

Lương Trưởng viết ngày 11/01/2019

 • Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 05/01/2019

# Các bước thực hiện

 • #1. Thiết lập cho tài khoản Gmail
 • #2. Cấu hình Mail

# Thiết lập cho tài khoản Gmail

Giao diện gmail sử dụng tại thời điểm 05/01/2019

Vào gmail.com > Tài khoản Google > Bảo mật > Mật khẩu ứng dụng > Chọn ứng dụng > Chọn ứng dụng > Khác > Nhập tên > Tạo

Bước 1:
alt text
Bước 2, 3:
alt text
Bước 4:
alt text

# Cấu hình Mail

Mặc định MailProvider chưa được cài đặt - để cài đặt, ta dùng lệnh

  $ adonis install @adonisjs/mail

Sau đó, đăng ký MailProvider trong start/app.js file.

  const providers = [
    '@adonisjs/mail/providers/MailProvider'
  ]

Cấu hình .env

  MAIL_CONNECTION=smtp
  MAIL_HOST=smtp.gmail.com
  MAIL_USERNAME=<username>@gmail.com
  MAIL_PASSWORD=<mật khẩu ứng dụng>
  MAIL_PORT=587

Cấu hình config/mail.js

  smtp: {
  driver: 'smtp',
  pool: true,
  port: Env.get('MAIL_PORT'),
  host: Env.get('MAIL_HOST'),
  secure: false,
  auth: {
   user: Env.get('MAIL_USERNAME'),
   pass: Env.get('MAIL_PASSWORD')
  },
  maxConnections: 5,
  maxMessages: 100,
  rateLimit: 10
 },

Tạo view template để gửi mail

  $ adonis make:view emails.welcome

Nội dung file view template

  <h1>Mail được gửi từ AdonisJs</h1>

Đăng ký route gửi Mail

  const Env = use('Env')
  const Mail = use('Mail')

  Route.get('/mail', async () => {
    const user = {
      email: `noreply@gmail.com`
    }

    await Mail.send('emails.welcome', user, (message) => {
      message
        .to(user.email)
        .from(Env.get('MAIL_USERNAME'), 'No reply email')
        .subject('Send mail form AdonisJs/Node.js')
    })

    return 'Successfully'
  })

:smile::smile::smile::smile::smile: Cảm ơn anh em nhiều.Tham khảo:
How to send an email via Gmail SMTP Server in Laravel
Adonis Mails
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Lương Trưởng

10 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
3 1
Nội dung Javascript ES6 (Language changes) Directory structure Routing Request Views Models Javascript ES6 Node.js v8.0 bổ sung lên...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
2 0
Bài viết liên quan
White
2 0
AdonisJs là một Node.js framework được lấy cảm hứng từ Laravel Php Framework, xem so sánh ở (Link). (Ảnh) \ Nội dung Yêu cầu cài đặt AdonisJs ...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
2 0
White
3 1
Giới thiệu (Ảnh) Ngày 16/08/2015, Adonisjs Web Framework/Node.js được Harminder Virk (nickname: @amanvirk) công khai mã nguồn trên Github, còn phi...
Lương Trưởng viết 3 năm trước
3 1
White
1 0
x] Bài viết này được thực hiện trên AdonisJs v4.1 | Ngày 06/01/2019 \ Các bước thực hiện 1. Factory 2. Seed \ Factory Đôi khi chúng ta cần d...
Lương Trưởng viết gần 3 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!