Groovy 3.0 có gì mới
groovy
7
#TIL
11
White

Tất Huân viết ngày 14/02/2020

Groovy 3.0 theo mình tóm gọn lại là providing a more Java-like experience

 1. Hỗ trợ do/while
 2. Hỗ trợ khai báo mảng dạng {1,2,3} như trong Java song song với dạng [1,2,3]
 3. Hỗ trợ cú pháp lamda expression tương tự trong Java

  (1..10).forEach({e -> println e })//Java & Groovy 3.0
  
  (1..10).forEach(e -> { println e })//Groovy 2x
  
 4. Hỗ trợ cú pháp method reference tương tự Java

  String.&valueOf //Groovy 2.X
  
  String::valueOf
  
 5. Hỗ trợ phương thức !in và  !instanceof

 6. So sánh object1.is(object2) bằng cú pháp === và !===

 7. Safe index - tương tự null safe ở bản trước

  String[] array = null
  
 8. Hỗ trợ cú pháp khai báo biến var tương tựJava 10 (Yêu cầu JDK8 trở lên)

 9. Hỗ trợ câu lệnh try-with-resource tương tựJava 7

 10. Nested code blocks

  {
    {
      // inner nesting is another scope
      def a = 'banana'
      assert a.size() == 6
    }
    def a = 1
    assert a == 1
  }
  
 11. Hỗ trợ default method cho interface tương tự Java 8

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tất Huân

10 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
7 0
Sử dụng Jacksondatabind mapping Object Json và ứng dụng load file config 1. Mapping Object Json Jacksondatabind Maven: com.fasterxml.jackson.c...
Tất Huân viết gần 3 năm trước
7 0
White
5 2
Một số hàm giúp mapping data đơn giản với Groovy Ví dụ với list data như sau: def student1 = name: "Huan", age: 22, gender: "male"] def student...
Tất Huân viết gần 3 năm trước
5 2
White
5 0
Trước tiên mình muốn làm rõ khái niệm Vertical và Horizontal scaling: (Ảnh) Nguồn ảnh: Internet Ví dụ liên tưởng: ================= Giả sử bạn...
Tất Huân viết hơn 1 năm trước
5 0
Bài viết liên quan
White
3 2
Giới thiệu Loay hoay cài Intellij trên CentOS 7 với Gnome, gặp 2 vấn đề thú vị nên viết lại cho bạn nào gặp phải thì nhanh chóng giải quyết được v...
Bùi Hồng Hà viết 5 năm trước
3 2
Male avatar
0 2
Khi khởi động vagrant bạn đã từng gặp phải lỗi Authentication failure. Retrying… default: SSH address: 127.0.0.1:2222 default: SSH username: t...
skul169 viết hơn 4 năm trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!