Gridsome: Load source file json
TIL
764
gridsome
2
vuejs
11
White

henrynguyen6677 viết ngày 09/04/2020

Load source file of json

Hôm nay mình kiếm cách load data từ file json thư mục của server.
Đọc qua bài viết này https://medium.com/@eddybordi/gridsome-add-data-from-local-files-5a152a9e75cf
Tuy nhiên, còn 1 cách cực kỳ đơn giản và gọn nhẹ hơn

// gridsome.config.js

module.exports = {
 plugins: [
  {
   use: '@gridsome/source-filesystem',
   options: {
    typeName: 'BlogPost',
    path: './content/blog/**/*.json',
   }
  }
 ],
 templates: {
  BlogPost: '/blog/:year/:month/:day/:slug'
 }
}

và phải cài thêm package sau:

 yarn add @gridsome/source-filesystem @gridsome/transformer-json

Tham khảo thêm: https://gridsome.org/plugins/@gridsome/source-filesystem

henrynguyen6677 09-04-2020

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

henrynguyen6677

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 4
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết hơn 2 năm trước
0 4
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết gần 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!