Google stack
C++
32
Big Data
7
White

cpplover viết ngày 08/06/2015

Lang thang hacker news tìm được một phần nhỏ luận văn tiến sĩ của một bác ở Anh tổng hợp về stack mà google đã tạo và sử dụng.

Chi tiết về các stack được tổng kết ở hình dưới đây.

alt text

Hầu hết các hệ thống này đều được viết bằng C++!

Một phần các hệ thống này đã có opensource. Tôi thử google các opensource tương tự hoặc có thể sử dụng với chức năng tương tự và có list sau:

 1. GFS/Colossus: HDFS (Colossus không hiểu có tính năng gì khác GFS. Sẽ đọc thử paper của Colossus)
 2. BigTable: HBase
 3. MapReduce: Hadoop / YARN
 4. Spanner: CockroachDB
 5. Dremel/Percolator: haeinsa
 6. Chubby: Zookeeper
 7. Borg / Omega: Docker + Kubernetes
 8. FlumeJava: Apache Crunch
 9. Tenzing: Impala, Prestodb
 10. Pregel: Hama
 11. MillWheel: Spark

Có thể thấy hầu như stack của Google đều có sản phẩm Opensource tương tự.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

cpplover

12 bài viết.
57 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
20 6
C++ 11 có chức năng lambda. Vì là ngôn ngữ "static type" nên C++ lambda function nhìn khó hơn lambda trong các ngôn ngữ dynamic type khác nhưng pyt...
cpplover viết 6 năm trước
20 6
White
16 2
Giới thiệu Cách duy nhất để học C++ trong 21 ngày là dành hơn 14611 ngày để nghiên cứu và thay thế chính bạn ở ngày số 21 (Ảnh) C++ là một ngôn ...
cpplover viết hơn 6 năm trước
16 2
White
11 1
Chức năng pattern matching trong C++ thấy nói sẽ kill (Link). Cách viết C++ do vậy sẽ thay đổi tương đối. Tự nhiên tôi thấy phải nhìn lại visitor ...
cpplover viết hơn 6 năm trước
11 1
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
Constructor của lớp cha luôn được gọi trước constructor của lớp con. class Foo { public: Foo() { cout << "Base class initializing" << endl; ...
phqb viết hơn 4 năm trước
0 0
White
11 1
Chức năng pattern matching trong C++ thấy nói sẽ kill (Link). Cách viết C++ do vậy sẽ thay đổi tương đối. Tự nhiên tôi thấy phải nhìn lại visitor ...
cpplover viết hơn 6 năm trước
11 1
White
19 0
Nhân tiện vừa đọc bài viết liên quan tới OpenCV trên Kipalog, nên em xin giới thiệu về giải thuật sinh ảnh mosaic từ một ảnh gốc. Không hiểu sinh ả...
Cùi Bắp viết hơn 5 năm trước
19 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
57 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!