Google stack
C++
32
Big Data
7
White

cpplover viết ngày 08/06/2015

Lang thang hacker news tìm được một phần nhỏ luận văn tiến sĩ của một bác ở Anh tổng hợp về stack mà google đã tạo và sử dụng.

Chi tiết về các stack được tổng kết ở hình dưới đây.

alt text

Hầu hết các hệ thống này đều được viết bằng C++!

Một phần các hệ thống này đã có opensource. Tôi thử google các opensource tương tự hoặc có thể sử dụng với chức năng tương tự và có list sau:

 1. GFS/Colossus: HDFS (Colossus không hiểu có tính năng gì khác GFS. Sẽ đọc thử paper của Colossus)
 2. BigTable: HBase
 3. MapReduce: Hadoop / YARN
 4. Spanner: CockroachDB
 5. Dremel/Percolator: haeinsa
 6. Chubby: Zookeeper
 7. Borg / Omega: Docker + Kubernetes
 8. FlumeJava: Apache Crunch
 9. Tenzing: Impala, Prestodb
 10. Pregel: Hama
 11. MillWheel: Spark

Có thể thấy hầu như stack của Google đều có sản phẩm Opensource tương tự.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

cpplover

12 bài viết.
54 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
19 6
C++ 11 có chức năng lambda. Vì là ngôn ngữ "static type" nên C++ lambda function nhìn khó hơn lambda trong các ngôn ngữ dynamic type khác nhưng pyt...
cpplover viết 5 năm trước
19 6
White
16 2
Giới thiệu Cách duy nhất để học C++ trong 21 ngày là dành hơn 14611 ngày để nghiên cứu và thay thế chính bạn ở ngày số 21 (Ảnh) C++ là một ngôn ...
cpplover viết hơn 5 năm trước
16 2
White
11 1
Chức năng pattern matching trong C++ thấy nói sẽ kill (Link). Cách viết C++ do vậy sẽ thay đổi tương đối. Tự nhiên tôi thấy phải nhìn lại visitor ...
cpplover viết hơn 5 năm trước
11 1
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
Constructor của lớp cha luôn được gọi trước constructor của lớp con. class Foo { public: Foo() { cout << "Base class initializing" << endl; ...
phqb viết hơn 3 năm trước
0 0
White
11 1
Chức năng pattern matching trong C++ thấy nói sẽ kill (Link). Cách viết C++ do vậy sẽ thay đổi tương đối. Tự nhiên tôi thấy phải nhìn lại visitor ...
cpplover viết hơn 5 năm trước
11 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
12 bài viết.
54 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!