Google Drive Player API Generator + WordPress Plugin + Không giới hạn lượt xem
Male avatar

streamapi viết ngày 02/04/2020

Công cụ website hỗ trợ get link player googledrive anti limit

Link được get ra có dạng (..............googlevideo.com/videoplayback?..)

Sử dụng đơn giản

Trực tiếp : http://streamapi.net/

API : http://streamapi.net/get.php?url=https://drive.google.com/file/d/[ID]/view&poster={url}&logo={url}

Bản xem thử (demo) : http://streamapi.net/embed.php?id=352214&poster=https://i.imgur.com/AYx7p2r.png&logo=http://streamapi.net/template/images/logo.png

Sử dụng plugin cho Wordpress (Hỗ trợ quảng cáo popup, banner)

Tải tệp này về để cài đặt : http://streamapi.net/wp_streamapi_v1.zip

Cách sử dụng:

 1. Tải và cài đặt plugin
 2. Cài xong plugin sẽ nằm ở: Cài đặt > StreamAPI
 3. Cách sử dụng

Dán đoạn mã dưới đây vào vùng cần xuất hiện video:

Mã:

[api link="your_video_link" poster="poster_link" logo="logo_link"]

Ví dụ #1:

Mã:

[api link="https://drive.google.com/file/d/13bmEX-hj1vj1p03KdUb41Wc1gA4IXBoj/view" poster="http://streamapi.net/poster/1.jpg" logo="http://streamapi.net/template/images/logo.png"]

Ví dụ #2:

Mã:

[api link="https://drive.google.com/file/d/13bmEX-hj1vj1p03KdUb41Wc1gA4IXBoj/view"]

Sử dụng code PHP

PHP Code :

$streamAPIContent = file_get_contents('http://streamapi.net/get.php?url={url-drive-google}&poster={poster-url}&logo={logo-url}');
$datastreamAPI = json_decode($streamAPIContent, TRUE);
if($datastreamAPI['status_video']=='Ready') {
  $streamAPISLUG = $datastreamAPI['iframe'];
  $statusVideo = 1;
}

Trong đó

 1. {url-drive-google} : Đường dẫn file google drive. Lưu ý phải mở chế độ công khai trước khi lấy link.
 2. {poster-url} : Đường dẫn hình ảnh.
 3. {logo-url} : Đường dẫn logo.
 4. echo $streamAPISLUG; : Dán vào phần cần iframe video.
 5. $statusVideo : Trạng thái video 1 hoạt động 2 không hoạt động.
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

streamapi

1 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!