Golang embedded type - Kế thừa trong Go
Go
41
golang
40
TIL
781
White

Robin Huy viết ngày 17/05/2018

Go không phải một ngôn ngữ hướng đối tượng (OOP). Tuy nhiên chúng ta có thể áp dụng một số ưu điểm của hướng đối tượng vào trong Go.

Chúng ta có Struct (tương tự Class), InterfaceMethod. Để sử dụng thuộc tính "kế thừa" trong Go ta sẽ dùng embedded type.

Embedded Type là khai báo một type nằm trong một type khác nhưng không khai báo tên, trường mà không khai báo tên còn được gọi là embedded field. Ví dụ như sau:

type Author struct {
  AuthorName string
  AuthorAge int
}

type Post struct {
  Title string
  Content string
  Author  // Embedded field
}

Trong ví dụ trên nếu chúng ta đặt tên cho trường Author như bình thường thì chúng ta sẽ có Struct lồng nhau, còn nếu dùng Embedded field thì chúng ta có thể coi như Struct Post có đầy đủ các trường của cả 2 Struct (tên trường không được phép trùng nhau)

// Tương tự ví dụ trên
type Post struct {
  Title string
  Content string
  AuthorName string
  AuthorAge int
}

Bằng cách này chúng ta sẽ có thể sử dụng cả 2 Struct Post và Author mà không cần khai báo lại các trường trùng lặp.

Khi lấy dữ liệu cũng có thể lấy trực tiếp mà không cần qua Struct trung gian, ví dụ lấy tên tác giả thay vì post.Author.AuthorName thì ta chỉ cần post.AuthorName.

Xem ví dụ đầy đủ tại đây.

Ví dụ khác

Với một project có sử dụng database.

 • Khi tương tác với database ta sẽ dùng Struct User:
type User struct {
  Id    int
  Role   int
  Name   string
  Email  string
  Password string
}
 • Dữ liệu gửi lên có thể là một Struct khác ít thông tin hơn, ví dụ như chức năng Login chỉ cần Email và Password. Lúc này ta có thêm Struct Login chẳng hạn:
type Login struct {
  Email  string
  Password string
}

Như vậy 2 trường Email và Password bị trùng lặp và khi cần lấy dữ liệu ta có 2 Struct khác nhau, cần phải gán dữ liệu từng trường. Trong trường hợp này ta có thể dùng embedded type để giảm bớt thao tác khai báo và gán dữ liệu.

Code ví dụ đầy đủ có tương tác với database tại đây.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Robin Huy

10 bài viết.
20 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
15 10
Bài viết được copy lại từ (Link) (hơi cũ nhưng vẫn xài tốt :smile:) (Ảnh) Hiện nay hầu hết các trang web đều đã hỗ trợ SSL (Secure Socket Layer)....
Robin Huy viết 3 năm trước
15 10
White
5 1
Go (hay thường được gọi là Golang) là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được tạo ở Google vào năm 2009 bởi Robert Griesemer, Rob Pike, và Ken Thom...
Robin Huy viết 3 năm trước
5 1
White
4 3
Phần trước: (Link). (Ảnh) Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách (Link) trong Go. Vòng lặp Trong Go chỉ có 1 kiểu vòng lặp là sử dụng f...
Robin Huy viết 3 năm trước
4 3
Bài viết liên quan
White
12 2
Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile dạng này: Lưu ý nhớ thay thành tên m...
Huy Trần viết gần 5 năm trước
12 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
10 bài viết.
20 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!