Giúp ssh server an toàn hơn
System
17
Sysadmin
16
White

smilekid1994 viết ngày 18/02/2016

Sau khi cài đặt server với một password đủ mạnh thì chúng ta đã khá yên tâm với sự an toàn của server. Nhưng để chạy trong một thời gian dài thì nên thay đổi và bổ sung một vài thứ thay vì giữ mọi thứ mặc định.

Sử dụng phiên bản mới nhất

Nâng cấp phiên bản mới nhất đi theo OS hoặc có thể cài đặt từ mã nguồn.

http://www.openssh.com/portable.html

Chú ý backup các file config nếu cần thiết và build với tùy chọn --with-pam có thể sau này sẽ cần dùng.

Đổi port

Port 2222

Nhiều người cho rằng việc này không cần thiết nhưng sau một thời gian dài làm việc với server, mình thấy nên đổi. Có một số trường hợp do bất cẩn chưa setup firewall, dùng weak password nên đã bị chiếm quyền. Dù khả năng xảy ra là nhỏ nhưng với một admin thì vẫn nên cẩn thận.

Đổi host nếu cần thiết

ListenAddress 0.0.0.0

Mặc định thì sshd sẽ listen trên tất cả các IPs của server (wan, lan các kiểu). Trong một số trường hợp chúng ta chỉ cho phép ssh qua LAN thì cũng nên điều chỉnh cho chắc.

ListenAddress 192.168.2.22

Vô hiệu hóa tài khoản root

PermitRootLogin no

Sau khi tạo một tài khoản có quyền sudo chúng ta có thể tắt đăng nhập qua tài khoản root. Việc này cũng giống như việc đổi port và host, có thể tránh được một số công cụ quét. Nếu cần sử dụng root có thể su từ tài khoản thường sang.

Chỉ định user có thể đăng nhập

Chỉ định các user có thể đăng nhập vào hệ thống. Nếu dùng cách này thì không cẩn vô hiệu tài khoản root, chỉ cần không đưa root vào danh sách.

AllowUsers user1
AllowUsers user2
AllowUsers user3

Sử dụng Public/Private keys để xác thực

Với cách xác thực này thì máy tính nào có private key tương ứng vớipublic key được lưu trên server thì mới có thể đăng nhập. Cách này rất an toàn và được khuyến khích sử dụng mặc định. Khi tạo cặp keys thì lưu ý nên để passphrase tránh trường hợp mất máy hoặc ai đó xin được key của mình :D.

Bỏ đăng nhập bằng mật khẩu

Sử dụng keys để đăng nhập thì chúng ta nên bỏ đăng nhập bằng mật khẩu, chỉ những ai có key mới đăng nhập được.

# Disable password authentication forcing use of keys
PasswordAuthentication no

Sử dụng firewall

Để thêm an toàn chúng ta có thể sử dụng iptables để limit ip và limit rate.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2222 -m state --state NEW -m recent --set --name ssh --rsource
iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 2222 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 6 --rttl --name SSH --rsource -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable
iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.2.2 --dport 2222 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROP

Từ chối nếu có quá 6 kết nối trong 1 phút và chỉ chấp nhận kết nối từ
192.168.2.2.

Nếu hệ thống cần mở cho nhiều user từ nhiều nơi truy cập thì nên chặn một số IPs đen. Danh sách thì có nhiều nguồn, một trong số đó là http://www.openbl.org. Theo mình thì cứ Tàu và Nga ngố là bem hết ^^

Bật đăng nhập 2 lần

Sư dụng PAM để bật đăng nhập 2 lần với Google Authenticator. Sử dụng phần này thì cần build bản openssh với --with-pam và dùng phiên bản openssl từ 6.4 (hình như thế, cứ xài bản mới nhất cho chắc ăn).

Cài luôn từ repo của OS gói google-authenticator (tên gói có thể khác ở các OSs khác nhau).
Hoặc build từ source

https://github.com/google/google-authenticator/tree/master/libpam

Thư viện sẽ được cài đặt tại /lib64/secuity/pam_google_authenticator.so

Cấu hình sshd_config

ChallengeResponseAuthentication yes
UsePAM yes
AuthenticationMethods publickey,keyboard-interactive
PasswordAuthentication no

Cấu hình PAM /etc/pam.d/sshd

auth required pam_google_authenticator.so
##
auth    required pam_sepermit.so
#auth    include   password-auth

Chú ý comment password-auth để bỏ qua yêu cầu nhập password.

Để lấy verification code chạy lệnh: google-authenticator và làm theo hướng dẫn. Lưu lại mấy cái code backup để phòng khi mưa gió.

Kick hết các users đang đăng nhập vào hệ thống để test thử. Sau khi nhập passphrase là yêu cầu nhập verification code.

sudo /etc/init.d/sshd restart
sudo skill -KILL -u user

Check log thường xuyên

Thường xuyên theo dõi log để phát hiện sớm những trường hợp khả nghi.
Phát hiện sớm là bộ môn rất quan trọng trong việc quản trị hệ thống.

Lưu ý

 • Sau khi sửa cấu hình thì reload lại sshd
 • Luôn giữ lại 1 shell backup, tránh tự chặt tay
 • Cẩn thận khi thao tác với iptables, nên đặt lệnh clear nếu không chắc chắn

Tham khảo

 1. https://wiki.centos.org/HowTos/Network/SecuringSSH
 2. http://www.openssh.com/
 3. https://github.com/google/google-authenticator/wiki
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

smilekid1994

1 bài viết.
15 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
7 3
Đã có rất nhiều bài viết về process trên linux trên kipalog https://kipalog.com/posts/HedieuhanhProcess https://kipalog.com/posts/GioithieuveUN...
LinhPT viết 4 năm trước
7 3
White
6 4
Ý nghĩa vm.swappiness là một biến trong Linux kernel điều khiển khi nào Linux kernel nên swap một page ra khỏi bộ nhớ đang sử dụng. Giá trị này c...
Bùi Hồng Hà viết 6 năm trước
6 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
15 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!