Git log alias
Git
54
White

Nguyen Huy Thang viết ngày 01/09/2015

Mẹo sử dụng git log dễ nhìn hơn

(Không biết cái này đã có chưa. Đừng nhìn nội dung commit :D)

Vấn đề

Bình thường với câu lệnh git log kết quả khá là khó nhìn. Nhiều kết thông tin không cần thiết

vd:

alt text

Giải pháp

Có thể thêm --oneline vào cho dễ nhìn hơn 1 chút

alt text

Nhưng lần nào cũng phải gõ --oneline + cũng chưa đẹp lắm

→Chỉ cần đặt 1 alias trong cat ~/.gitconfig

[alias]
    co = checkout
    ci = commit
    st = status
    br = branch
    lg = log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit --date=relative

git lg

Kết quả

alt text

Đẹp hơn khá là nhiều. Và có thể nhìn được các nhánh

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyen Huy Thang

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
49 8
Tôi xin tổng hợp các cách dùng git stash tôi hay sử dụng Lưu lại thay đổi Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thườ...
BB viết 3 năm trước
49 8
White
13 2
Xin chào các bạn. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng phát triển app sử dụng API của bên thứ 3, và chắc mọi người đều biết là hầu hết các API service...
Hải Nguyễn viết hơn 1 năm trước
13 2
White
5 7
Thông thường một feature mới thường được làm trên một nhánh (branch) riêng và thường xuyên pull các cập nhật từ nhánh master trong quá trình đấy. S...
Lơi Rệ viết gần 3 năm trước
5 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!