Git log alias
Git
64
White

Nguyen Huy Thang viết ngày 01/09/2015

Mẹo sử dụng git log dễ nhìn hơn

(Không biết cái này đã có chưa. Đừng nhìn nội dung commit :D)

Vấn đề

Bình thường với câu lệnh git log kết quả khá là khó nhìn. Nhiều kết thông tin không cần thiết

vd:

alt text

Giải pháp

Có thể thêm --oneline vào cho dễ nhìn hơn 1 chút

alt text

Nhưng lần nào cũng phải gõ --oneline + cũng chưa đẹp lắm

→Chỉ cần đặt 1 alias trong cat ~/.gitconfig

[alias]
    co = checkout
    ci = commit
    st = status
    br = branch
    lg = log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit --date=relative

git lg

Kết quả

alt text

Đẹp hơn khá là nhiều. Và có thể nhìn được các nhánh

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyen Huy Thang

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
4 3
Xin chào mọi người, bài viết hôm nay sẽ liên quan đến một công cụ quản lý source code vô cùng quen thuộc đối với developer hiện nay đó chính là Git...
Julian Dong viết 1 năm trước
4 3
White
2 1
Hôm nay group review một cái tài liệu về version control với mấy đồng nghiệp, một người bạn bảo: Cái đó có gì đâu mà ông viết có vẻ khó khăn vậy,...
Long Nguyễn Xuân viết hơn 2 năm trước
2 1
White
12 0
Làm việc với git submodule (Ảnh) Đôi lúc ta cần phải sử dụng các repo khác như là một module của dự án hiện tại, nhưng ta lại muốn quản lý nó riê...
Tân Nguyễn viết hơn 2 năm trước
12 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!