Git flow for baby
Git
64
White

bonbon1702_ viết ngày 05/09/2016

Git-Flow

1. Branch organization:

 • master: Branch có mục đích sử dụng cho môi trường Production.
 • develop: Branch có mục đích sử dụng cho môi trường Development. Các branch feature sẽ được tạo từ đây
 • release: Branch có mục đích chuẩn bị môi trường cho những branch feature, fix-bug sẵn sàng lên production

2. feature branch:

 • Tạo branch từ develop

  git checkout -b feature_name develop

 • Sau khi develop & UT, tạo Pull request & review assign vào branch develop

3. release branch:

 • Tạo branch từ develop

  git checkout -b release-X.X.X develop

 • (Suggestion) Tạo Changelog cho Project: Mình có 1 file bump-version.sh(trong Github cuối bài, file này mình thao khảo, có source trong file) giúp tự động quá trình này

  sh bump-version.sh

  bump-version.sh Result

 • Tạo Pull request & assign branch vào master

 • Merge branch release lại develop để đồng bộ quá trình bump-version or...

  git checkout develop

  git merge --no-ff release-X.X.X

4. hot-fix branch:

 • Tạo branch từ master:

  git checkout -b hot-fix_name master

 • Sau khi develop & UT, update version:

  sh bump-version.sh

 • Tạo PR & assign review vào master

 • Merge branch hot-fix vào develop để tránh thiếu code:

  git checkout develop

  git merge --no-ff hot-fix_name

Git tree(http://nvie.com/img/git-model@2x.png)

Source: https://github.com/bonbon1702/Git-Flow
Tham khảo: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bonbon1702_

3 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 6
Đây là bài toán thực tế trong project của mình Có lẽ cũng nhiều bạn cũng đã gặp trường hợp tương tự Có khi chúng ta thường tặc lưỡi bỏ qua, hay đ...
bonbon1702_ viết hơn 3 năm trước
4 6
Bài viết liên quan
White
4 3
Xin chào mọi người, bài viết hôm nay sẽ liên quan đến một công cụ quản lý source code vô cùng quen thuộc đối với developer hiện nay đó chính là Git...
Julian Dong viết 1 năm trước
4 3
White
2 1
Hôm nay group review một cái tài liệu về version control với mấy đồng nghiệp, một người bạn bảo: Cái đó có gì đâu mà ông viết có vẻ khó khăn vậy,...
Long Nguyễn Xuân viết hơn 2 năm trước
2 1
White
12 0
Làm việc với git submodule (Ảnh) Đôi lúc ta cần phải sử dụng các repo khác như là một module của dự án hiện tại, nhưng ta lại muốn quản lý nó riê...
Tân Nguyễn viết hơn 2 năm trước
12 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!