Git flow for baby
Git
54
White

bonbon1702_ viết ngày 05/09/2016

Git-Flow

1. Branch organization:

 • master: Branch có mục đích sử dụng cho môi trường Production.
 • develop: Branch có mục đích sử dụng cho môi trường Development. Các branch feature sẽ được tạo từ đây
 • release: Branch có mục đích chuẩn bị môi trường cho những branch feature, fix-bug sẵn sàng lên production

2. feature branch:

 • Tạo branch từ develop

  git checkout -b feature_name develop

 • Sau khi develop & UT, tạo Pull request & review assign vào branch develop

3. release branch:

 • Tạo branch từ develop

  git checkout -b release-X.X.X develop

 • (Suggestion) Tạo Changelog cho Project: Mình có 1 file bump-version.sh(trong Github cuối bài, file này mình thao khảo, có source trong file) giúp tự động quá trình này

  sh bump-version.sh

  bump-version.sh Result

 • Tạo Pull request & assign branch vào master

 • Merge branch release lại develop để đồng bộ quá trình bump-version or...

  git checkout develop

  git merge --no-ff release-X.X.X

4. hot-fix branch:

 • Tạo branch từ master:

  git checkout -b hot-fix_name master

 • Sau khi develop & UT, update version:

  sh bump-version.sh

 • Tạo PR & assign review vào master

 • Merge branch hot-fix vào develop để tránh thiếu code:

  git checkout develop

  git merge --no-ff hot-fix_name

Git tree(http://nvie.com/img/git-model@2x.png)

Source: https://github.com/bonbon1702/Git-Flow
Tham khảo: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

bonbon1702_

3 bài viết.
7 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 6
Đây là bài toán thực tế trong project của mình Có lẽ cũng nhiều bạn cũng đã gặp trường hợp tương tự Có khi chúng ta thường tặc lưỡi bỏ qua, hay đ...
bonbon1702_ viết 9 tháng trước
4 6
Bài viết liên quan
White
49 8
Tôi xin tổng hợp các cách dùng git stash tôi hay sử dụng Lưu lại thay đổi Git stash được sử dụng khi muốn lưu lại các thay đổi chưa commit, thườ...
BB viết 3 năm trước
49 8
White
13 2
Xin chào các bạn. Chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng phát triển app sử dụng API của bên thứ 3, và chắc mọi người đều biết là hầu hết các API service...
Hải Nguyễn viết hơn 1 năm trước
13 2
White
5 7
Thông thường một feature mới thường được làm trên một nhánh (branch) riêng và thường xuyên pull các cập nhật từ nhánh master trong quá trình đấy. S...
Lơi Rệ viết gần 3 năm trước
5 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
7 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!