Giới thiệu về Thor
Cli
3
Thor
1
RubyGirlsVietnam
14
White

My Mai viết ngày 21/08/2015

Thor là gì?

Thor công cụ sử dụng để viết command-line interfaces. Các command line chúng ta thường thấy khi sử dụng git ví dụ như là:

git branch -b
git push -f
git commit -m 
...

Tìm hiểu về Thor

Các câu lệnh được định nghĩa để sử dụng sẽ được viết ở 1 file có tên là cli.rb

Một ví dụ đơn giản có thể giúp hiểu hơn về Thor:

require 'thor'

class Cli < Thor
 # desc: Mô tả cho chức năng cho command line của mình sẽ viết
 desc "hello NAME", "say hello"
 # Một option để thực hiện những lệnh riêng
 option :old
 # Method này sẽ in ra dòng chữ Hello #{name}}
 def hello(name)
  puts "Hello, I'm #{name}. I'm #{options[:old]} years old" if options[:old]
  puts "Hello, I'm #{name}" unless options[:old]
 end
end

# Để start ta cần phải gọi thông qua method start của Thor
Cli.start(ARGV)

Cách gọi để cho command line này hoạt động:

ruby cli.rb hello "My Mai" # Trường hợp không sử dụng option
ruby cli.rb hello "My Mai" --old "23" # Trường hợp sử dụng option

Xem tại

Tìm hiểu thêm Thor:

Xem chi tiết code tại đây:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

My Mai

33 bài viết.
177 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
21 8
Lotus là gì? (Link) là một Ruby Web Framework mới với chú trọng vào cấu trúc tách rời với thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Hiện tại thì Lotus vừa re...
My Mai viết 3 năm trước
21 8
White
19 21
Bạn muốn load 3 image khác nhau (Ý mình ở đây là dùng tag không phải background nhé) cho 3 loại màn hình khác nhau (small, medium, large). Bạn sẽ l...
My Mai viết 3 năm trước
19 21
White
19 9
Tham gia cộng đồng Thoáng đó cũng đã 2 năm từ lúc tớ tham gia cộng đồng Ruby Việt Nam. Giờ ngồi ngẫm lại được gì và mất gì :v Thật thì chẳng mất...
My Mai viết gần 2 năm trước
19 9
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
33 bài viết.
177 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!