Giới thiệu về Thor
Cli
5
Thor
1
RubyGirlsVietnam
14
White

My Mai viết ngày 21/08/2015

Thor là gì?

Thor công cụ sử dụng để viết command-line interfaces. Các command line chúng ta thường thấy khi sử dụng git ví dụ như là:

git branch -b
git push -f
git commit -m 
...

Tìm hiểu về Thor

Các câu lệnh được định nghĩa để sử dụng sẽ được viết ở 1 file có tên là cli.rb

Một ví dụ đơn giản có thể giúp hiểu hơn về Thor:

require 'thor'

class Cli < Thor
 # desc: Mô tả cho chức năng cho command line của mình sẽ viết
 desc "hello NAME", "say hello"
 # Một option để thực hiện những lệnh riêng
 option :old
 # Method này sẽ in ra dòng chữ Hello #{name}}
 def hello(name)
  puts "Hello, I'm #{name}. I'm #{options[:old]} years old" if options[:old]
  puts "Hello, I'm #{name}" unless options[:old]
 end
end

# Để start ta cần phải gọi thông qua method start của Thor
Cli.start(ARGV)

Cách gọi để cho command line này hoạt động:

ruby cli.rb hello "My Mai" # Trường hợp không sử dụng option
ruby cli.rb hello "My Mai" --old "23" # Trường hợp sử dụng option

Xem tại

Tìm hiểu thêm Thor:

Xem chi tiết code tại đây:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

My Mai

34 bài viết.
209 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 21
Bạn muốn load 3 image khác nhau (Ý mình ở đây là dùng tag không phải background nhé) cho 3 loại màn hình khác nhau (small, medium, large). Bạn sẽ l...
My Mai viết gần 6 năm trước
25 21
White
21 8
Lotus là gì? (Link) là một Ruby Web Framework mới với chú trọng vào cấu trúc tách rời với thiết kế đơn giản và dễ hiểu. Hiện tại thì Lotus vừa re...
My Mai viết gần 6 năm trước
21 8
White
20 9
Tham gia cộng đồng Thoáng đó cũng đã 2 năm từ lúc tớ tham gia cộng đồng Ruby Việt Nam. Giờ ngồi ngẫm lại được gì và mất gì :v Thật thì chẳng mất...
My Mai viết hơn 4 năm trước
20 9
Bài viết liên quan
White
4 0
Mở đầu Không ít người khi đọc bài viết này, thậm chí là khi nhìn thấy tiêu đề bài viết này sẽ đặt ra câu hỏi chẳng hạn như: "Tại sao lại phải khổ ...
Quang Dương viết hơn 2 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
209 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!