Gin gonic viết web cho golang
TIL
594
Go
50
golang
49
White

Hoàng Minh Trung viết ngày 08/05/2016

Học làm web trên golang dùng gin-gonic

Dependency hầu như không cần gì, chủ yếu chỉ cần net/httpgin-gonic

import "github.com/gin-gonic/gin"
import "net/http"

Xoay quanh gin-gonic là router, dùng router có thể định nghĩa với route nào thì được handler nào xử lý

func main() {
  router := gin.Default()
  router.GET("/user/:name", func(c *gin.Context) {
    name := c.Param("name")
    c.String(http.StatusOK, "Hello %s", name)
  })
 }

Để thao tác với parameter, query, postform thì chủ yếu lấy từ trong gin.Context:

func main() {
  router := gin.Default()

  router.POST("/post", func(c *gin.Context) {

    id := c.Query("id")
    page := c.DefaultQuery("page", "0")
    name := c.PostForm("name")
    message := c.PostForm("message")

    fmt.Printf("id: %s; page: %s; name: %s; message: %s", id, page, name, message)
  })
  router.Run(":8080")
}

08-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hoàng Minh Trung

23 bài viết.
61 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
19 1
Bài viết dịch từ http://arslan.io/tenusefultechniquesingo Sử dụng một GOPATH duy nhất Sử dụng đồng thời nhiều GOPATH sẽ không giúp cho hệ thống ...
Hoàng Minh Trung viết 2 năm trước
19 1
White
18 15
(Ảnh) Mục đích của bài viết là hướng dẫn cơ bản nhất cho những ai chưa biết về docker, môi trường thực hiện là mac OS. Chuẩn bị Cài đặt virtua...
Hoàng Minh Trung viết gần 3 năm trước
18 15
White
14 0
Bài viết dịch từ https://github.com/luciotato/golangnotes/blob/master/OOP.md Mục đích bài viết Học golang dễ dàng hơn với những kiến thức bạn đ...
Hoàng Minh Trung viết 2 năm trước
14 0
Bài viết liên quan
White
9 2
Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile dạng này: Lưu ý nhớ thay thành tên m...
Huy Trần viết 2 năm trước
9 2
White
16 0
Crawl dữ liệu Crawl là một vấn đề hay gặp trong quá trình làm software. Ví dụ lấy tin tức, tin giảm giá, vé xem phim... là những dạng của crawl. Mộ...
Thach Le viết hơn 2 năm trước
16 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
23 bài viết.
61 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!