Gin gonic viết web cho golang
TIL
498
Go
41
golang
39
White

Hoàng Minh Trung viết ngày 08/05/2016

Học làm web trên golang dùng gin-gonic

Dependency hầu như không cần gì, chủ yếu chỉ cần net/httpgin-gonic

import "github.com/gin-gonic/gin"
import "net/http"

Xoay quanh gin-gonic là router, dùng router có thể định nghĩa với route nào thì được handler nào xử lý

func main() {
  router := gin.Default()
  router.GET("/user/:name", func(c *gin.Context) {
    name := c.Param("name")
    c.String(http.StatusOK, "Hello %s", name)
  })
 }

Để thao tác với parameter, query, postform thì chủ yếu lấy từ trong gin.Context:

func main() {
  router := gin.Default()

  router.POST("/post", func(c *gin.Context) {

    id := c.Query("id")
    page := c.DefaultQuery("page", "0")
    name := c.PostForm("name")
    message := c.PostForm("message")

    fmt.Printf("id: %s; page: %s; name: %s; message: %s", id, page, name, message)
  })
  router.Run(":8080")
}

08-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hoàng Minh Trung

21 bài viết.
53 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
17 15
(Ảnh) Mục đích của bài viết là hướng dẫn cơ bản nhất cho những ai chưa biết về docker, môi trường thực hiện là mac OS. Chuẩn bị Cài đặt virtua...
Hoàng Minh Trung viết hơn 2 năm trước
17 15
White
16 1
Bài viết dịch từ http://arslan.io/tenusefultechniquesingo Sử dụng một GOPATH duy nhất Sử dụng đồng thời nhiều GOPATH sẽ không giúp cho hệ thống ...
Hoàng Minh Trung viết hơn 1 năm trước
16 1
White
13 0
Bài viết dịch từ https://github.com/luciotato/golangnotes/blob/master/OOP.md Mục đích bài viết Học golang dễ dàng hơn với những kiến thức bạn đ...
Hoàng Minh Trung viết hơn 1 năm trước
13 0
Bài viết liên quan
White
7 2
Makefile thực hiện một số thao tác thường dùng trong Go Khi làm project Go mình thường tạo một file Makefile dạng này: Lưu ý nhớ thay thành tên m...
Huy Trần viết hơn 1 năm trước
7 2
White
39 15
Go là gì? Dùng nó cho việc gì? Chắc hẳn đến thời điểm hiện tại, không ai là chưa nghe đến Go (hay còn gọi là Golang), một ngôn ngữ lập trình được ...
Huy Trần viết hơn 2 năm trước
39 15
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
21 bài viết.
53 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!