Gin gonic viết web cho golang
TIL
781
Go
41
golang
40
White

Hoàng Minh Trung viết ngày 08/05/2016

Học làm web trên golang dùng gin-gonic

Dependency hầu như không cần gì, chủ yếu chỉ cần net/httpgin-gonic

import "github.com/gin-gonic/gin"
import "net/http"

Xoay quanh gin-gonic là router, dùng router có thể định nghĩa với route nào thì được handler nào xử lý

func main() {
  router := gin.Default()
  router.GET("/user/:name", func(c *gin.Context) {
    name := c.Param("name")
    c.String(http.StatusOK, "Hello %s", name)
  })
 }

Để thao tác với parameter, query, postform thì chủ yếu lấy từ trong gin.Context:

func main() {
  router := gin.Default()

  router.POST("/post", func(c *gin.Context) {

    id := c.Query("id")
    page := c.DefaultQuery("page", "0")
    name := c.PostForm("name")
    message := c.PostForm("message")

    fmt.Printf("id: %s; page: %s; name: %s; message: %s", id, page, name, message)
  })
  router.Run(":8080")
}

08-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Hoàng Minh Trung

23 bài viết.
74 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
24 1
Bài viết dịch từ http://arslan.io/tenusefultechniquesingo Sử dụng một GOPATH duy nhất Sử dụng đồng thời nhiều GOPATH sẽ không giúp cho hệ thống ...
Hoàng Minh Trung viết gần 5 năm trước
24 1
White
20 15
(Ảnh) Mục đích của bài viết là hướng dẫn cơ bản nhất cho những ai chưa biết về docker, môi trường thực hiện là mac OS. Chuẩn bị Cài đặt virtua...
Hoàng Minh Trung viết hơn 5 năm trước
20 15
White
19 4
Giới thiệu (Ảnh) Về cơ bản kafka là hệ thống message pub/sub phân tán mà có khả năng scale rất tốt. Message của kafka được lưu trên đĩa cứng, đồ...
Hoàng Minh Trung viết gần 6 năm trước
19 4
Bài viết liên quan
White
16 1
Crawl dữ liệu Crawl là một vấn đề hay gặp trong quá trình làm software. Ví dụ lấy tin tức, tin giảm giá, vé xem phim... là những dạng của crawl. Mộ...
Thach Le viết 5 năm trước
16 1
White
50 7
Là một người thường xuyên đọc Quora, có một điểm cá nhân tôi thấy rất ấn tượng ở quora chính là khả năng autocomplete với tốc độ ánh sáng. (Ảnh) ...
huydx viết hơn 3 năm trước
50 7
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
23 bài viết.
74 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!