Giao dịch tiền điện tử
Male avatar

kipalulu viết ngày 19/08/2020

Tiền điện tử kỹ thuật số là một phương tiện giao dịch được thiết kế và tạo ra bằng cách sử dụng mã hóa và không phụ thuộc vào tổ chức phát hành tiền tệ theo luật định. Tiền điện tử kỹ thuật số chỉ có thể được tạo ra bởi các hoạt động của máy tính, nhưng cũng có thể được giao dịch như các loại tiền tệ vật lý. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin và Ethereum là những loại tiền điện tử được theo dõi nhiều nhất. Tiền điện tử là một phương tiện đầu tư tương đối mới cho thị trường giao dịch và có nhiều biến động và rủi ro hơn các tài sản khác.

Thông tin thêm về Giao dịch tiền điện tử: Mitrade Giao dịch tiền điện tử

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

kipalulu

2 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!