Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 04
TIL
491
@100daysTIL
38
White

ngminhtrung viết ngày 04/02/2018

Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 04

Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 12. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.


Một đoạn code cho 1 controller trong Express để giúp truy vấn database, liệt kê danh sách các tác giả trong thư viện sách.

// Display list of all Authors.
exports.author_list = function(req, res, next) {

 Author.find()
  .sort([['family_name', 'ascending']])
  .exec(function (err, list_authors) {
   if (err) { return next(err); }
   //Successful, so render
   res.render('author_list', { title: 'Author List', author_list: list_authors });
  });

};

Khi method author_list được gọi, nó sẽ gọi model Author truy vấn vào database theo thứ tự:

 • find() --> tìm mọi documents
 • sort() --> sắp xếp các documents dựa vào field "family_name", theo thứ tự "ascending"
 • exec() --> thực hiện mọi câu lệnh trên, khi kết thúc thì truyền 2 tham số:
  • lỗi (err)
  • kết quả của việc truy vấn database thành công (list_authors)

vào hàm.

 • nếu có lỗi -> chuyển đến middleware tiếp theo
 • nếu không có lỗi, thì render ra trang web dựa trên views layout tên là "author_list". Dữ liệu được chèn vào layout này bao gồm: (1) title "Author list", (2) object "List_authors".

ngminhtrung 05-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

ngminhtrung

29 bài viết.
14 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
25 5
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
ngminhtrung viết 2 tháng trước
25 5
White
4 11
Nói thực, tôi cũng không biết gì về (Link) cho đến hôm bị cô bạn (Linh Ngô) đè ra cài ngấu nghiến trên máy và bảo cái này là "bắt buộc" nếu dùng Ma...
ngminhtrung viết 1 tháng trước
4 11
White
4 0
Vẽ Spirograph bằng D3.js Chắc hồi trẻ con ai cũng đã từng một lần nghịch 1 cái thước "sáng tạo" tên là "Spirograph" (/ˈspīrəˌɡraf/). Khi ấy ta đặt...
ngminhtrung viết 30 ngày trước
4 0
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
29 bài viết.
14 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!