Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 04
TIL
781
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 04/02/2018

Ghi chú Nodejs. Express, và MongoDB - 04

Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 12. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.


Một đoạn code cho 1 controller trong Express để giúp truy vấn database, liệt kê danh sách các tác giả trong thư viện sách.

// Display list of all Authors.
exports.author_list = function(req, res, next) {

 Author.find()
  .sort([['family_name', 'ascending']])
  .exec(function (err, list_authors) {
   if (err) { return next(err); }
   //Successful, so render
   res.render('author_list', { title: 'Author List', author_list: list_authors });
  });

};

Khi method author_list được gọi, nó sẽ gọi model Author truy vấn vào database theo thứ tự:

 • find() --> tìm mọi documents
 • sort() --> sắp xếp các documents dựa vào field "family_name", theo thứ tự "ascending"
 • exec() --> thực hiện mọi câu lệnh trên, khi kết thúc thì truyền 2 tham số:
  • lỗi (err)
  • kết quả của việc truy vấn database thành công (list_authors)

vào hàm.

 • nếu có lỗi -> chuyển đến middleware tiếp theo
 • nếu không có lỗi, thì render ra trang web dựa trên views layout tên là "author_list". Dữ liệu được chèn vào layout này bao gồm: (1) title "Author list", (2) object "List_authors".

ngminhtrung 05-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
54 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết 3 năm trước
54 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
3 1
Javascript inititalValue trong reduce() có quan trọng không? Day 41: Đọc code mẫu về hàm reduce() trong (Link), thấy hàm reduce() khá "đơn giản"....
Minh-Trung Nguyễn viết 3 năm trước
3 1
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!