Getting started with Crystal testing
crystal
3
Male avatar

tuhoanggggg viết ngày 14/08/2015

Bài này đi theo bài: Parse JSON trong Crystal Lang. Sẽ là một bài đơn giản, không cao siêu, mục đích là để bạn get started with testing càng sớm càng tốt.

Viết code mà không viết test thì sẽ rất ngứa.

# spec/spec_helper.cr
require "spec"
require "../src/*"
require "webmock"

Cũng khá dễ hiểu. Dòng 1 require thư viện gốc của Crystal. Dòng 2 require những file của chương trình của bạn. Dòng 3 require test addon dùng để mock HTTP request (add cho đẹp trời, vì cuối bài sẽ nói về dependency management với Crystal, nếu nhiệt độ ở đây không giảm xuống nữa #têtay).

Bạn nào viết test bên Ruby quen sẽ thấy viết test bên Crystal không khác gì cả, ngoại trừ cú pháp expect(something).to do_something vẫn chưa được adopt.

# spec/program_spec.cr
require "./spec_helper"

describe Playground::Program do
  describe "execute" do
    it "returns an Int32" do
      Playground::Programm.execute.should be_a(Int32)
    end
  end
end

Voila! Xong! Giờ làm tới!

➜  playground: crystal spec
.
Finished in 1.56 milliseconds
1 examples, 0 failures, 0 errors, 0 pending
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

tuhoanggggg

3 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
7 2
Apache Bench ➜ ab t 5 c 20 https://www.google.com/ This is ApacheBench, Version 2.3 Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www....
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
7 2
Male avatar
3 0
Giả sử bạn cần parse JSON có nội dung như sau: json "{\"order_id\":\"12345\",\"customer_id\":\"AUD101\"},{\"order_id\":\"12346\",\"customer_id\":...
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
3 0
Bài viết liên quan
Male avatar
3 0
Giả sử bạn cần parse JSON có nội dung như sau: json "{\"order_id\":\"12345\",\"customer_id\":\"AUD101\"},{\"order_id\":\"12346\",\"customer_id\":...
tuhoanggggg viết hơn 5 năm trước
3 0
White
9 3
(Ảnh) Lời mở Không thể phủ nhận là trong 5 năm đổ lại đây ngôn ngữ Ruby với cú pháp dễ học, cộng đồng và thư viện đồ sộ đã giúp nó lên ngôi tron...
Lơi Rệ viết gần 6 năm trước
9 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!