Get URL Parameters using jQuery
jQuery
16
url paramaters
1
Male avatar

Nguyen Trong Tuan viết ngày 25/06/2015

Để lấy giá trị của các biến được truyền trên url dùng jQuery, ta sử dụng hàm sau:

function GetURLParameter(sParam) {
  var sPageURL = window.location.search.substring(1);
  var sURLVariables = sPageURL.split('&');
  for (var i = 0; i < sURLVariables.length; i++){
    var sParameterName = sURLVariables[i].split('=');
    if (sParameterName[0] == sParam)
    {
      return sParameterName[1];
    }
  }
}

Và để sử dụng, ta chỉ đơn giản gọi như sau:

var tech = GetURLParameter('technology');
var blog = GetURLParameter('blog');

Bài viết lấy nguồn từ http://www.jquerybyexample.net/2012/06/get-url-parameters-using-jquery.html

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Nguyen Trong Tuan

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
3 0
Mình xin được giới thiệu về 4 cách sử dụng layout trong SailsJS mà mình biết: Cách 1: Đây là cách mặc định của SailsJS, layout dùng cho project s...
Nguyen Trong Tuan viết gần 6 năm trước
3 0
Male avatar
1 0
Trong khai báo model của SailsJS, nếu chúng ta không khai báo schema thì khi dùng hàm ModelName].create(req.params.all(),...); toàn bộ các tham số ...
Nguyen Trong Tuan viết gần 6 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
20 10
Lời nói đầu Tuần trước mình đã bắt tay vào làm thử app theo ý tưởng clone chương trình "Ai là triệu phú" trên TV, với các chức năng cơ bản, chỉ sử...
Andy Crush viết hơn 5 năm trước
20 10
Male avatar
28 5
Trước khi đến với bài viết mời bà con cô bác thưởng thức tuyệt phẩm Ngày không em (Ảnh)Như mọi người đã biết, jQuery là một thư viện javascript rấ...
Cận viết gần 5 năm trước
28 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!