Gái như khởi tạo một website thật đơn giản "cài đặt PHP - config nginx vào VPS" thật đơn giản ep-6!

Sau khi chúng ta đã có nginx ở VPS việc tiếp theo là chúng ta cài đặt cái gì cũng được, nhưng mà phải chú ý cái gì cần dùng thôi nhé.

Cài đặt PHP

Đầu tiên ta ssh vào tài khoản cucogai ở ep-5 nhá:

ssh cucogai
apt-get install php5-fpm

Kiểm tra version trước nhé

php5-fpm -v

alt text

Okay thế là ngon rồi, giờ ta tạo thử một file index.php

echo "I AM GAY -- PHP" >> index.php
cat index.php
nó in ra "I AM GAY -- PHP"

alt text

Rồi khâu chuẩn bị như vậy okay rồi nhé.

Tìm và sửa file config PHP

Như chúng ta đã biết hoặc chưa biết là PHP chạy ở port :9000 nên chúng ta cần tìm nó và chỉnh sửa nó một chút. Bạn tìm đến thư mục :

cd /etc/php5/fpm/

Ta sẽ có 2 file php-fpm.conf - php.ini và 2 folder conf.d - pool.d
alt text

Trong đó folder pood.d chứa các file sẽ được include và file php-fpm.conf

ta mở folder pood.d mở file www.conf tìm port của nó và sửa lại là

cd pood.p
vim www.conf
/listen = // tìm kiếm trong vim
// edit lại
listen = 127.0.0.1:9000
:wq

alt text

Okay vậy là chúng ta đã có php chạy ở port 127.0.0:9000. Việc tiếp theo là làm sao để nginx nói chuyện được với PHP.

Tìm và sửa file config Nginx

ep-5 ta đã có một domain cucogai.tuds.ninja rồi đúng không, giờ ta tìm đến nó

cd /etc/nginx/sites-enabled/
vim cucogai.tuds.ninjaninja

server {
 listen 80;
 server_name study.tuds.ninja;
 root /home/tuds/web/study;
 index index.php;
 location ~ \.php$ {
  try_files $uri =404;
  fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
  fastcgi_index index.php;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  include fastcgi_params;
 }
}

alt text

Okay con dê.

Giờ bạn chạy lại nginx và cả php luôn nha

sudo service php5-fpm start
sudo service nginx reload

Rồi bạn mở lại link của mình cucogai.websitecuarban.com và xem thử nó có xuất hiện trên trình duyệt không nhé

I AM GAY - PHP

hay không nhé.

Nếu có thì okay bạn đã cài đặt xong PHP và đã cho nó làm quen nói chuyện với Nginx rồi đó.

Bạn muốn chắc hơn nữa thì có thể tạo thêm 1 file info.php với nội dung bên trong file là:

<?php
phpinfo();
?>

alt text

Nó hiện ra được vầy thì khỏi có mà chạy đi đâu nữa nhá.

Tóm váy lại

 • PHP chạy ở port :9000
 • Các file cần làm việc PHP cd /etc/php5/fpm/
 • Để tìm trong vim /gõ thứ cần tìm
 • Các lệch commands:
sudo service php5-fpm start
sudo service php5-fpm stop
sudo service php5-fpm restart
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tuds

34 bài viết.
115 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
64 13
0.1 Intro Trong series này các bạn sẽ được tiếp cận từ đầu đến đích việc của một webiste tĩnh được làm như thế lào. Hứa hẹn nhiều điều thầm kính t...
tuds viết gần 5 năm trước
64 13
White
51 5
Dạo gần đây nhà mình hay mất mạng, mà ai cũng biết rồi dân IT, Design, Gaming, XXX, mà không có internet thì hỡi ơi cứ như là sống ở thời kì đồ đá....
tuds viết 4 năm trước
51 5
White
29 2
Tiêu đề viết cho vui vậy chứ 2 chúng nó ly dị lâu rồi, đứa thì đi theo anh chiều cao vh height, đứa thì cưới chị chiều ngang vw width. 1 vw = 1% c...
tuds viết 5 năm trước
29 2
Bài viết liên quan
White
1 1
Gái như khởi tạo một website thật đơn giản đã đến hồi kết thúc, việc quan trọng trong Gái như khởi tạo một website thật đơn giản là giúp bạn biết đ...
tuds viết gần 5 năm trước
1 1
White
3 2
Cài Đặt Nginx Sau khi bạn đã hiểu 1 góc nhỏ nhỏ về phân quyền ở ep4 thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến việc cài đặt app lên con VPS của mình nhé. ...
tuds viết gần 5 năm trước
3 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
115 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!