Gái như khởi tạo 1 website thật đơn giản "phân quyền trong Ubuntu" ep-4!

Phân quyền trong Ubuntu

Trong xã hội hiện tại, việc phân chia quyền hạn và giai cấp là điều mà bạn được học được nghe khá nhiều. Ví dụ như em 56, tui đẹp là tui có quyền.

alt text

Các thế lực và quyền hạn

Vậy trong máy tính, hệ điều hành mỗi 1 folder hoặc 1 file điều có thể được phân quyền hạn.

Và 3 đối tượng tham gia phân quyền đó là:

 • owner (em 56)
 • group (nhóm yêu em 56)
 • other (những người khác)

Còn các quyền hạn sẽ là đọc, viết,chạy và được ký hiệu như này:

read = 4 - r   // đọc được số đo em 56 (file - folder)
write = 2 - w   // viết,ghi được số đo em 56 (file - folder)
execute = 1 - x  // chạy được số đo em 56 ( thực thi - truy cập file - folder)

Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp chúng lại với nhau và ta được các thứ tự từ 1 đến 7 chứ không hẳn là 421:

read+write+execute = 7 - rwx   // đọc + viết,ghi + chạy
read+write = 6 - rw-   // đọc + viết,ghi
read+execute = 5 - r-x  // đọc + chạy
read = 4 - r--  // đọc
write+execute = 3 - -wx  // viết,ghi + chạy
write = 2 - -w-  // viết,ghi
execute = 1 - --x // chạy

Phức cmn tạp rồi nhĩ, để ví dụ cụ thể hơn nhé.
Tôi có 1 project bên trong tôi có 1 folder và 1 file, sau đó tôi xem phân quyền của nó như sao:

ls -al // tất cả kể cả file ẩn
// or
ls -l

alt text

Ta có chuỗi -rw-r--r-- của file, file có "-"
Và chuỗi drwxr-xr-x của folder, folder có "d"

Có thể trên máy của các bạn sẽ khác nhé đi một chút, nhưng số lượng ký tự thì không nhé.

Cách sử dụng các con số

Giờ chúng ta bắt đầu đọc các phân quyền của file:

Như lúc đầu mình có nói

 1. owner (em 56)
 2. group (nhóm yêu em 56)
 3. other (những người khác)

Và chuỗi sẽ là -rw-r--r-- bỏ "-" của file đi nhé thì bạn đếm thử 123,123,123 = 9 nhé.

Chúng ta có 3 đối tượng và 1 chuỗi 9 ký tự thì bạn cứ nghĩ đơn giản chia nó hết cho 3 đối tượng đó đi nhé và lưu ý là nhớ vị trí cho từng đối tượng là được với:

alt text

owner (em 56)          rw- 6 // quyền đọc+viết
group (nhóm yêu em 56)     -r- 2 // quyền viết
other (những người khác)    -r- 2 // quyền viết

Một số quyền mà bạn hay thấy là:

777   -  rwxrwxrwx
775   -  rwxrwxr-x
755   -  rwxr-xr-x
700   -  rwx------
500   -  r-x------
660   -  rw-rw----

Vậy là bây giờ ta đã biết được em 56 ở chổ nào nhóm yêu em 56 và cũng như là những người khác vấn đề còn lại là ta sẽ thay đổi quyền hạn cho nó.

Chmod

Làm sao để đưa các quyền này vào folder cũng như file, cho em 56 một cái quyền tối thượng chẳng hạn, ta dùng chmod

chmod [option] name_file or name_folder

Ví dụ tôi cho file có quyền đọc thôi thì tôi sẽ có câu lệch như sao:

chmod 444 file

alt text

Còn cho folder thì

chmod -R 444 folder

Có -R thì nó thực thi luôn cho các file + folder bên trong nhá.

Muốn thay đổi sở hữu file - folder thì

chown -R user_name:group_name (file - folder)
ex:
chown -R uder_tu:group_tu /home/tuds

Một số trường họp khi kết nối với server các lỗi thường thấy là không có quyền hạn để đọc, để ghi v.v...

Nắm được việc phân quyền thế này giúp chúng ta chủ động hơn khi làm việc. Thường thì ta sẽ phân quyền cho các folder ngoài cùng để dễ nắm hơn là đi từng file và đỡ tốn thời gian hơn.

Tóm lại

Một số điều cần nắm ở bài này là:

 • 3 cấp chính trong 1 máy tính owner, group, other.
 • Các con số nói lên quyền lực 1 ... 7 mốc là 4 2 1.
 • Thay đổi quyền lực với chmod
 • Commands:
ls -l
ls -al
chmod [option] name_file or name_folder
chown -R user_name:group_name (file - folder)
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tuds

34 bài viết.
115 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
64 13
0.1 Intro Trong series này các bạn sẽ được tiếp cận từ đầu đến đích việc của một webiste tĩnh được làm như thế lào. Hứa hẹn nhiều điều thầm kính t...
tuds viết gần 5 năm trước
64 13
White
51 5
Dạo gần đây nhà mình hay mất mạng, mà ai cũng biết rồi dân IT, Design, Gaming, XXX, mà không có internet thì hỡi ơi cứ như là sống ở thời kì đồ đá....
tuds viết 4 năm trước
51 5
White
29 2
Tiêu đề viết cho vui vậy chứ 2 chúng nó ly dị lâu rồi, đứa thì đi theo anh chiều cao vh height, đứa thì cưới chị chiều ngang vw width. 1 vw = 1% c...
tuds viết 5 năm trước
29 2
Bài viết liên quan
White
1 1
Gái như khởi tạo một website thật đơn giản đã đến hồi kết thúc, việc quan trọng trong Gái như khởi tạo một website thật đơn giản là giúp bạn biết đ...
tuds viết gần 5 năm trước
1 1
White
4 0
Nói chuyện với host server Có nhiều cách để nói chuyện được với host, nhưng ở đây tôi sử dụng ssh và chúng ta đã có nói sơ qua ở phần ep2, lúc mà ...
tuds viết gần 5 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
34 bài viết.
115 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!