Funfact - Laravel Quotes
TIL
781
White

Tí Hà viết ngày 08/06/2016

Smile, breathe, and go slowly. - Thich Nhat Hanh

Một Fact nhỏ trong Laravel Framework, khi bạn sử dụng command:

php artisan inspire

Command này sẽ trả về ngẫu nhiên 1 quote trong list dưới đây:

  • When there is no desire, all things are at peace. - Laozi
  • Simplicity is the ultimate sophistication. - Leonardo da Vinci
  • Simplicity is the essence of happiness. - Cedric Bledsoe
  • Smile, breathe, and go slowly. - Thich Nhat Hanh
  • Simplicity is an acquired taste. - Katharine Gerould
  • Well begun is half done. - Aristotle
  • He who is contented is rich. - Laozi
  • Very little is needed to make a happy life. - Marcus Antoninus

Trong những quotes trên có một quote đến từ Việt Nam, cụ thể là thầy Thích Nhất Hạnh, người được đề cử Nobel hoà bình năm 1967.

Thông tin thêm tại đây

09-06-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tí Hà

1 bài viết.
1 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
1 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!