Function Pointer trong C++
TIL
500
White

An Việt Trung viết ngày 16/10/2016

Function Pointer trong C++

Có 2 loại function pointer:

  • Pointer to ordinary C functions và static member functions (C++)
  • Pointer to non-static member functions (C++)

Chú ý: 2 kiểu pointer này không thể tương thích với nhau.

Define

// C
typedef int (*ptr2Function)(float, int);
// C++
typedef int (TClass::*ptr2Member)(float, int);
typedef int (TClass::*ptr2MemberConst)(float, int) const;

Assign function address

// C
ptr2Function aFuncPtr = NULL;
aFuncPtr = MyFunc;    // short form
aFuncPtr = &MyFunc: // correct form
// C++
ptr2Member aMemPtr = NULL;
ptr2MemberConst aMemConstPtr = NULL;

aMemConstPtr = &TClass::MemberConstFunc; // correct form
aMemPtr      = &TClass::MemberFunc;      // aMemPtr can also pointer to MemberConstFunc

AnVietTrung 15-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

An Việt Trung

2 bài viết.
9 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
11 5
Hôm nay tình cờ tôi nghiên cứu về mật mã học và đọc được (Link) của anh Thái có tóm gọn lịch sử về ngành mật mã học. Đọc xong, tôi bất ngờ vì hoá r...
An Việt Trung viết 2 tháng trước
11 5
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
9 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!