Forward Propagation
TIL
781
White

Trịnh Trường viết ngày 27/08/2020

Forward Propagation

1. Cấu trúc mạng nơ-ron nhân tạo

alt text

 • Chú thích:
  • x1,x2… : là các giá trị đầu vào
  • y: là giá trị đầu ra
  • w1,w2…: là các trọng số
  • b1,b2… : là các bias

2. Forward Propagation

Lan truyền xuôi là quá trình tính toán tính toán giá trị đầu ra để so sánh với giá trị thực tế từ các giá trị đầu vào thông qua phương trình zi = wi*xi + bi và hàm kích hoạt. Trong quá trình tính toán, các giá trị a sẽ được lưu lại tại mỗi tầng.
z gọi là giá trị pre-activation, còn a gọi là giá trị activation

 • Tính toán lan truyền xuôi:
  • z1 = w1 * x1 + b1
  • a1 = act(z1)
  • z2 = w2 * a1 + b2
  • a2 = act(z2)
  • ŷ = ai = act(zi)

alt text
Vậy tại sao cần các hàm kích hoạt
Giả sử a1=z1=w1*x1 + b1 , a2=z2 = w2*a1 + b2
a2 = w2 * ( w1 * x1 + b1 ) + b2 = w2*w1*a1 + w2*b1 + b2
=> a2 = w’*x + b’ . Như vậy nếu không có hàm kích hoạt thì dù có bao nhiêu lớp ẩn thì thực tế sẽ chẳng có lớp ẩn nào cả. Khả năng dự đoán của mạng neural sẽ bị giới hạn và giảm đi rất nhiều.

3. Một số hàm kích hoạt

3.1 Hàm sigmoid

alt text
alt text
Hàm Sigmoid nhận đầu vào là một số thực và chuyển thành một giá trị trong khoảng (0;1) (xem đồ thị phía trên). Đầu vào là số thực âm rất nhỏ sẽ cho đầu ra tiệm cận với 0, ngược lại, nếu đầu vào là một số thực dương lớn sẽ cho đầu ra là một số tiệm cận với 1.
Nhược điểm của hàm sigmoid: Một nhược điểm dễ nhận thấy là khi đầu vào có trị tuyệt đối lớn (rất âm hoặc rất dương), gradient của hàm số này sẽ rất gần với 0. Điều này đồng nghĩa với việc các hệ số tương ứng với unit đang xét sẽ gần như không được cập nhật.

3.2 Hàm Tanh

alt text
alt text
Hàm Tanh nhận đầu vào là một số thực và chuyển thành một giá trị trong khoảng (-1; 1). Cũng như Sigmoid, hàm Tanh bị bão hoà ở 2 đầu (gradient thay đổi rất ít ở 2 đầu). Tuy nhiên hàm Tanh lại đối xứng qua 0 nên khắc phục được một nhược điểm của Sigmoid.

Thường được sử dụng trong các lớp ẩn của mạng nơ-ron vì giá trị của nó nằm trong khoảng từ -1 đến 1 do đó giá trị trung bình của lớp ẩn xuất hiện là 0 hoặc rất gần với nó, do đó giúp căn giữa dữ liệu bằng cách đưa giá trị trung bình gần bằng 0. Điều này làm cho học cho lớp tiếp theo dễ dàng hơn nhiều.

3.3 Hàm ReLU

alt text
alt text
Hàm ReLU đang được sử dụng khá nhiều trong những năm gần đây khi huấn luyện các mạng neuron. ReLU đơn giản lọc các giá trị < 0.

 • Ưu điểm:
  • Tốc độ hội tụ nhanh hơn hẳn. ReLU có tốc độ hội tụ nhanh gấp 6 lần Tanh. Điều này có thể do ReLU không bị bão hoà ở 2 đầu như Sigmoid và Tanh.
  • Tính toán nhanh hơn. Tanh và Sigmoid sử dụng hàm exp và công thức phức tạp hơn ReLU rất nhiều do vậy sẽ tốn nhiều chi phí hơn để tính toán.
  • Hàm ReLU chỉ active các neural khi giá trị của neural >0. Vì vậy nó sẽ tạo ra tính thưa thớt (chỉ một số neural được active) cho các neural so với hàm sigmoid. Tính thưa thớt tạo ra khả năng phân loại tốt hơn cho neural network.
 • Nhược điểm:
  • Với các node có giá trị nhỏ hơn 0, qua ReLU activation sẽ thành 0, hiện tượng đấy gọi là “Dying ReLU“. Nếu các node bị chuyển thành 0 thì sẽ không có ý nghĩa với bước linear activation ở lớp tiếp theo và các hệ số tương ứng từ node đấy cũng không được cập nhật với gradient descent.
  • Khi learning rate lớn, các trọng số (weights) có thể thay đổi theo cách làm tất cả neuron dừng việc cập nhật.

3.4 Hàm Leaky ReLU

alt text
alt text
Leaky ReLU là một hàm khắc phục nhược điểm “dying ReLU” của hàm ReLu. Thay vì trả về giá trị 0 với các đầu vào <0 thì Leaky ReLU tạo ra một đường xiên có độ dốc nhỏ. Có nhiều báo cáo về việc hiệu Leaky ReLU có hiệu quả tốt hơn ReLU, nhưng hiệu quả này vẫn chưa rõ ràng và nhất quán.

4. Vector hóa

Nếu chúng ta có m mẫu cần huấn luyện thì sẽ cần đến một vòng lặp để tính toán các giá trị.
alt text
Nếu làm như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng vector hóa.
Ta có ma trận X là các giá trị đầu vào được xếp thành các cột:
alt text
Tương tự như vậy với các giá trị còn lại ta sẽ có được các ma trận Zi,Ai,Wi,bi. Và công thức tính của chúng ta sẽ là:
alt text
Làm như vậy ta sẽ loại bỏ được vòng lặp và làm thời gian tính toán trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trịnh Trường

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!