[Flutter] Package Dependencies

Introduction

Hệ sinh thái Dart sử dụng các package để quản lý các phần mềm dùng chung như các libs hay tool.

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cách làm việc với các dependencies trong pubspec.yaml.

Overview

Các dependency được chỉ định trong tệp pubspec.yaml. Để chỉ định 1 dependency :

dependencies:
 transmogrify: ^1.0.0

Dependency với package transmogrify được thiết lập cho phép version nằm trong khoảng [1.0.0 và < 2.0.0)
Mình sẽ nói chi tiết hơn ở mục version constraints bên dưới.

Nếu muốn chỉ định 1 source nhất định, syntax sẽ khác 1 chút :

dependencies:
 transmogrify:
  hosted:
   name: transmogrify
   url: http://some-package-server.com
  version: ^1.0.0

Dependency theo package transmogrify sử dụng source được định nghĩa bên trong hosted.
Trong đa số trường hợp, bạn chỉ sử dụng cấu trúc packagename: version mà thôi.

Dependency sources

Pub sử dụng các source sau để xác định package:

 • SDK
 • Hosted packages
 • Git packages
 • Path packages

1. SDK

SDK source được sử dụng cho bất kì SDK nào đã bao gồm các package, bản thân chúng cũng có thể là các dependencies. Hiện tại, Flutter là SDK duy nhất được hỗ trợ.

dependencies:
 flutter_driver:
  sdk: flutter
  version: ^0.0.1

2. Hosted packages

Hosted package là nơi có thể download từ side pub.dev ( hoặc một máy chủ HTTP khác sử dụng cùng 1 API).

dependencies:
 transmogrify: ^1.4.0

Nếu bạn muốn sử dụng máy chủ riêng mình, bạn có thể tự chỉ định URL:

dependencies:
 transmogrify:
  hosted:
   name: transmogrify
   url: http://your-package-server.com
  version: ^1.4.0

3. Git packages

Đôi khi, bạn cần sử dụng 1 package nào đó mà nó chưa được release và vẫn đang trong quá trình phát triển chả hạn, bạn có thể depend trực tiếp vào Git repo luôn.

dependencies:
 kittens:
  git: https://github.com/munificent/kittens.git

Nếu bạn muốn depend vào một commit nhất định, hay branch, hay tag. Hãy sử dụng ref argument.

dependencies:
 kittens:
  git:
   url: git@github.com:munificent/kittens.git
   ref: some-branch

ref có thể là bất cứ thứ gì Git cho phép dùng để định danh 1 commit. Xem chi tiết ở đây

Mặc định, Pub sẽ coi package nằm ở thư mục gốc của Git repo.
Nếu muốn chỉ định 1 vị trí khác trong repo. Sử dụng path argument:

 dependencies:
 kittens:
  git:
   url: git@github.com:munificent/cats.git
   path: path/to/kittens

4. Path package

Đôi khi, bạn cần làm việc trên nhiều package liên quan cùng lúc và muốn phụ thuộc trực tiếp vào local:

dependencies:
 transmogrify:
  path: /Users/me/transmogrify

Version constraints

Dart sử dụng semantic versioning, giúp bạn biết version nào sẽ hoạt động.

1. Caret syntax

Caret syntax hay gọi là cú pháp dấu mũ là cách ngắn gọn để thể hiện ràng buộc version phổ biến.
^version có nghĩa là phạm vi của tất cả các phiên bản được đảm bảo tương thích ngược với phiên bản được chỉ định.

Ví dụ : ^1.2.3 tương đương với ">= 1.2.3 & < 2.0.0"

Note: cú pháp mũ được giới thiệu từ Dart 1.8.3, hãy đảm bảo rằng sdk version của bạn >= nhé.

environment:
 sdk: '>=1.8.3 <3.0.0'

2. Traditional syntax

Sử dụng cú pháp truyền thống :

 • any : Chuỗi string any cho phép bất kì version nào. Nó tương đương với việc bỏ trống version, nhưng rõ ràng hơn. Mặc dù any được cho phép, nhưng ta ko nên dùng nó.
 • 1.2.3 : chỉ hoạt động với đúng version 1.2.3.
 • >=1.2.3 : hoạt động với các phiên bản lớn hơn hoặc bằng 1.2.3.
 • >1.2.3 : hoạt động với các phiên bản lớn hơn 1.2.3
 • <=1.2.3 hoạt động với các phiên bản nhỏ hơn hoặc bằng 1.2.3
 • <1.2.3 hoạt động với các phiên bản nhỏ hơn 1.2.3
 • >=1.2.3 <1.8.0 : hoạt động với các phiên bản từ 1.2.3 đến dưới 1.8.0.

Regular & Dev dependencies

Pub hỗ trợ 2 kiểu dependencies :

 • Regular dependencies ( phụ thuộc thông thường )
 • Dev dependencies ( phụ thuộc phát triển ).

Dev dependencies khác với regular ở điểm các phụ thuộc này sẽ được ignore.

Ví dụ:

dev_dependencies:
 test: '>=0.5.0 <0.12.0'

Dependency overrides

Sử dụng dependency_overrides để tạm thời override tất cả các tham chiếu đến dependency này.

name: my_app
dependencies:
 transmogrify: ^1.2.0
dependency_overrides:
 transmogrify: '3.2.1'

Conclusion

Chúc các bạn coding vui vẻ :D

References

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

Hades

17 bài viết.
24 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
9 13
Dưới đây là một cách tổ chức thư mục mà mình cho là khá hợp lý. Hi vọng mọi người có thể tham khảo và góp ý :smile: Android_structure ├─ com.abc ...
Hades viết 5 năm trước
9 13
Male avatar
5 2
1. Đừng dùng lại Đừng sử dụng lại strings cho nhiều màn hình khác nhau. 1. Tưởng tượng rằng bạn có một hộp thoại loading trên 2 màn hình Sign in v...
Hades viết hơn 4 năm trước
5 2
Male avatar
4 0
Giới thiệu RecycleView là một viewGroup mới được giới thiệu trong Android L ( API 21 ). Đây là một viewGroup có chức năng tương tự như ListView nh...
Hades viết 5 năm trước
4 0
Bài viết liên quan
White
2 0
Control flow statements Anh em có thể tham khảo tại (Link). Vì phần này khá cơ bản và giống Java, không có gì đặc biệt nên mình sẽ bỏ qua. Throw...
ngohado viết hơn 3 năm trước
2 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
17 bài viết.
24 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!