Flutter - Một số lỗi thường gặp
flutter
12
White

GNOD viết ngày 12/08/2020

Lỗi khi hiển thị ảnh svg sử dụng thư viện flutter_svg

Một vài ảnh svg khi chèn vào sẽ bị một số lỗi liên quan đến định dạng trong file svg, sử dụng visual studio code mở file và tìm xem trong file có sử dụng lệnh: stroke:null thì đổi thành stroke:none

Chèn ảnh background nhưng không thể cover

Khi sử dụng Stack để tạo lớp background image thì cần phải config

Stack(
  fit: StackFit.expand,
  children:[
    Image(..
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

GNOD

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
2 0
Control flow statements Anh em có thể tham khảo tại (Link). Vì phần này khá cơ bản và giống Java, không có gì đặc biệt nên mình sẽ bỏ qua. Throw...
ngohado viết gần 3 năm trước
2 0
Male avatar
0 0
Introduction Hệ sinh thái Dart sử dụng các package để quản lý các phần mềm dùng chung như các libs hay tool. Trong bài viết này, mình sẽ giới thi...
Hades viết 3 tháng trước
0 0
White
51 10
$ Flutter và Flutter Architecture Components Chapter 1] Ngụp lặn với Flutter (Dive to Flutter) Sau sáu tháng cày cuốc tiếng Nhật, năm mới, thử th...
Trần Đức Tâm viết 2 năm trước
51 10
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!