Finite state machine trong lập trình - Elixir
elixir
40
fsm
1
programming
82
White

Dung Nguyen viết ngày 11/05/2018

1. Tìm hiểu về FSM

FSM(Finite state machine) - Máy trạng thái hữu hạn là một mô hình toán học biểu diễn trạng thái của hệ, trong đó số trạng thái là hữu hạn. Từ mỗi trạng thái, máy có thể chuyển đổi qua 1 số trạng thái cố định khác, dựa trên các sự kiện, input.

Fsm được biểu diễn như 1 đồ thị có hướng.

Ví dụ:

Máy trạng thái thể hiện trạng thái của 1 bài báo trên trang tin tức

alt text

 • draft, in review published là các trạng thái của bài viết
 • review, approve, reject, unpublish là các sự kiện( event ). Các sự kiện này phát sinh khi nhận các input như click lên button, … Các sự kiện này gây ra việc chuyển trạng thái (ví dụ từ Draft -> In review), gọi là quá trình chuyển đổi (transition)

Đặc điểm

Trong mô hình sử dụng DFS máy trạng thái đơn định.

 • Tại mỗi thời điểm máy chỉ ở 1 trạng thái duy nhất
 • Tại mỗi trạng thái, chỉ có thể chuyển qua những trạng thái được cho phép
 • Từ trạng thái hiện tại, có thể biết được những trạng thái kế tiếp mà máy có thể chuyển qua

2. Ứng dụng của FSM trong lập trình

 • FSM mô tả các trạng thái, sự kiện và quá trình chuyển đổi giữa các trạng thái, nên FSM có thể được sử dụng để quản lý trạng thái của object, hoặc workflow.

 • Ví dụ: Quản lý trạng thái đơn hàng, quản lý trạng thái của ticket, quản lý trạng thái của nhân vật trong game, ...

Trong ví dụ trên, mỗi bài viết, chỉ có thể có một trạng thái tại một thời điểm, và từ 1 trạng thái chỉ có thể chuyển đổi qua một số trạng thái được quy định trước:

 • Từ draft chỉ có thể chuyển qua in review
 • Từ draft không thể chuyển qua published

2.1 Khi không dùng FSM

Khi không sử dụng FSM thì code sẽ phải dùng tới rất nhiều điều kiện if … else… hoặc case (switch ... case … trong các ngôn ngữ khác)

defmodule Post do
  defstruct content: "sample content", status: "draft"

  def all_status, do: ["draft", "in_review", "published"]

  def update_status(%{status: "draft"} = post, status) do
    if status == "in_review" do
      IO.put("Update post status to in_review")
      Map.put(post, :status, "in_review")
    else
      IO.put("Cannot update to #{status} from draft")
      post
    end
  end

  def update_status(%{status: "in_review"} = post, status) do
    case status do
      "draft" ->
        IO.put("Reject the post")
        Map.put(post, :status, "draft")

      "published"
        IO.put("Publish the post")
        Map.put(post, :status, "published")
      true ->
        IO.put("Cannot update to #{status} from in_review")
        post
    end
  end

  def update_status(%{status: "published"} = post, status) do
    if status == "draft" do
      IO.put("Unpublish the post")
      Map.put(post, :status, "draft")
    else
      IO.put("Cannot update to #{status} from published")
      post
    end
  end
end

*Vấn đề: *

 • Code dài, khó mở rộng, dễ xảy ra lỗi

 • Nếu thêm nhiều trạng thái khác cho post, phải update toàn bộ các hàm update_status

 • Nếu có nhiều cách chuyển đổi giữa các trạng thái, phải update toàn bộ

 • Làm sao biết từ trạng thái hiện tại có thể chuyển qua trạng thái nào khác?

 • Làm sao đảm bảo luồng dữ liệu/ logic chạy đúng

2.2 Sử dụng FSM

Trong ví dụ này sử dụng thư viện as_fsm hỗ trợ việc implement máy trạng thái trên ngôn ngữ elixir

defmodule Post do
 # define state, event and transition 
 use AsFsm,
  states: [:draft, :in_review, :published],
  events: [
   review: [
    name:   "In review",
    from:   [:draft],
    to:    :in_review,
    on_transition: fn(post, params) -> 
      # thực ra việc gán trạng thái mới được tự động thực hiện bởi thư viện
      # code này chỉ để mục đích cho dễ hiểu
      post = Map.put(post, :status, :in_review)
      {:ok, post}
    end
   ], 
   approve: [
    name:   "Approve",
    from:   [:in_review],
    to:    :published
    on_transition: fn(post, params) -> 
      post = Map.put(post, :status, :published)
      {:ok, post}
    end
   ], 
   reject: [
    name:   "Reject",
    from:   [:in_review],
    to:    :draft,
    on_transition: fn(post, params) -> 
      post = Map.put(post, :status, :draft)
      {:ok, post}
    end
   ],
   unpublish: [
    name:   "Unpublish",
    from:   [:published],
    to:    :draft,
    on_transition: fn(post, params) -> 
      post = Map.put(post, :status, :draft)
      {:ok, post}
    end
   ]
  ]

  defstruct content: "sample content", status: "draft"
end

# gọi thực hiện 
iex > post = %Post{content: "test content", status: "draft"}
iex > post = Post.review(post)
# hoac
iex > post = Post.trigger(post, :review)
 • Việc implement FSM cũng không quá phức tạp nhưng có thể tái sử dụng được nhiều lần
 • Việc thêm mới các trạng thái (state) hoặc các bước chuyển tiếp (transition) không cần thay đổi quá nhiều code
 • các luồng xử lý, event được thể hiện rõ trên cấu hình trạng thái

3. Tham khảo

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Dung Nguyen

6 bài viết.
2 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
6 0
Bài viết gốc trên (Link) ETS là gì? Có lẽ các bạn đã nghe qua về redis hoặc memcache, hoặc là cả hai. Còn nếu bạn chưa nghe tới bao giờ thì đó l...
Dung Nguyen viết 3 năm trước
6 0
White
3 4
Bài viết này đuợc lấy từ blog cá nhân http://bluzky.github.io/ Trong quá trình tìm hiểu về lập trình chat bot sử dụng các API của Facebook Messen...
Dung Nguyen viết 3 năm trước
3 4
White
2 0
Yêu cầu chuẩn hoá và validate các tham số truyền lên từ client là yêu cầu cơ bản khi xây dựng API Web. Mình đã có một bài hướng dẫn sử dụng Ecto.Ch...
Dung Nguyen viết 10 tháng trước
2 0
Bài viết liên quan
White
59 23
Luận về comment code (Phong cách kiếm hiệp) Comment code luôn là vấn đề gây tranh cãi sứt đầu mẻ trán trong giới võ lâm. Xưa kia, thuở còn mài đít...
Huy Hoàng Phạm viết gần 6 năm trước
59 23
White
18 0
Không gì đẹp bằng nụ cười khi đôi mắt e lệ nhìn xuống. Victor Hugo Các bạn có thể đọc bài viết gốc tại (Link) Tò mò khi tìm hiểu hoạt động của ...
Đào Văn Hùng viết hơn 3 năm trước
18 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
6 bài viết.
2 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!