Explain Vector
TIL
786
White

Thành Việt viết ngày 04/06/2019

Vector

Vector là những thùng chứa các phần tử liên tiếp để tạo thành một mảng có thể thay đổi kích thước.

Cũng giống như mảng, Vector sử dụng các vị trí lưu trữ liền kề cho các phần tử của chúng, điều đó có nghĩa là các phần tử của chúng cũng có thể truy cập bằng cách sử dụng offset trên các con trỏ thông thường và hiệu quả như trong mảng. Nhưng không giống trong mảng, kích thước của chúng có thể thay đổi linh hoạt
Vector sử dụng một mảng phân bổ động để lưu trữ các phần tử của chúng. Mảng này có thể phân bổ lại để tăng kích thước khi có phần tử mới được chèn vào. Đây là một nhiệm vụ tượng đối tốn kém về thời gian xử lý và do đó, vector không phân bổ lại mỗi khi một phần tử được thêm vào thùng chứa.

Do đó, so với mảng, vectơ tiêu thụ nhiều bộ nhớ hơn để đổi lấy khả năng quản lý lưu trữ và phát triển linh hoạt một cách hiệu quả.

So với các bộ chứa chuỗi động khác (deques, list và Forward_lists), vector rất hiệu quả khi truy cập các phần tử của nó (giống như mảng) và thêm hoặc loại bỏ các phần tử tương đối hiệu quả từ phần cuối của nó. Đối với các hoạt động liên quan đến việc chèn hoặc xóa các phần tử tại các vị trí không phải là điểm cuối, chúng hoạt động kém hơn các phần tử khác và có các trình lặp và tham chiếu ít nhất quán hơn so với danh sách và chuyển tiếp.

Ví dụ:
int n;
vector a;
cout<<"\nInput the number of member: ";
cin>>n;
for(int i=0;i<n;i++)
{
a.push_back(i);
}

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thành Việt

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 5 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!