Error: Argument list too long
TIL
496
White

Quăng viết ngày 09/06/2016

Ai làm hệ thống chắc cũng có lúc gặp lỗi Argument list too long khi xóa các tập tin trong một thư mục mà có quá nhiều file, kiểu như vầy

~$ cd /abc/z/y/z
~$ rm *

Có thể workaround bằng cách xóa thư mục z và tạo lại sau :trollface: hoặc dùng find với xargs.

Các vấn đề trên thì ai cũng biết, nhưng vấn đề là bao nhiêu thì too long. :trollface: Câu trả lời là 128K, con số này được giới hạn trong kernel Linux ở

~$ grep ARG_MAX /usr/include/linux/limits.h
#define ARG_MAX       131072    /* # bytes of args + environ for exec() */

Update thêm thông tin từ bạn Cường như sau

  • Với kernel 2.6.23 trở về trước thì limit 32 page, với kích thước mỗi page là 4kB nên tổng cộng sẽ là 32*4=128kB
  • Với kernel từ 2.6.2.3 trở lên thì limit sẽ là 1/4 của stack size, tính bằng cách echo $(( $(ulimit -s)*1024 / 4 )), mặc định sẽ là 2Mb

xluffy 08-06-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quăng

22 bài viết.
173 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
120 13
Gần đây mình có present về chủ đề __Một số thao tác và lệnh đơn giản nhưng hữu ích khi sử dụng Linux__ cho một vài bạn bè. Mặc dù nó khá là đơn giả...
Quăng viết hơn 1 năm trước
120 13
White
74 12
1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ th...
Quăng viết hơn 2 năm trước
74 12
White
51 7
Với những ai làm Linux System Admin hoặc DevOps thì việc quản lí vài chục, vài trăm server là chuyện bình thường. Việc nhớ các địa chỉ IP, port để ...
Quăng viết gần 3 năm trước
51 7
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
22 bài viết.
173 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!