Enable Docker Remote API Ubuntu 16.04
TIL
633
Male avatar

LLT viết ngày 13/10/2017

Tạo file với nội dung như dưới

Path: /etc/systemd/system/docker-tcp.socket

[Unit]
Description=Docker Socket for the API
[Socket]
ListenStream=2375
BindIPv6Only=both
Service=docker.service
[Install]
WantedBy=sockets.target

Enable remote API

sudo systemctl enable docker-tcp.socket
sudo systemctl stop docker
sudo systemctl start docker-tcp.socket
sudo systemctl start docker

Check from local

docker -H tcp://your-public-ip-adress:2375 images
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

LLT

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Extension method in C 1. Là gì? Mở rộng của 1 class có sẵn nào đó 2. Dùng như nào Là thành phần của 1 static method Method có ít nhất 1 tha...
LLT viết gần 2 năm trước
1 0
Male avatar
1 1
Vấn đề về bộ nhớ của Com object trong C 1. Vấn đề gặp phải Mình cần viết một tool xử lý vài thứ nằm trong file excel Quái nào C có bộ GC ngon ...
LLT viết gần 2 năm trước
1 1
Male avatar
1 0
Laravel and Docker Môi trường hiện có MacOS: 10.12 Laravel: 5.4 MySQL: 5.7 Hiện trạng môi trường hiện có Do từ đầu dùng local để dev nên...
LLT viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 5 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
White
9 0
Có một tuyên ngôn cho chủ nghĩa tối giản trong ngành phần mềm. Link: http://minifesto.org/ Fight for Pareto's law, look for the 20% of effort th...
Cẩm Huỳnh viết 2 tháng trước
9 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!