Emacs's plugin cho Kipalog
emacs
8
plugin
1
TIL
781
Male avatar

kiennq viết ngày 09/03/2019

Giới thiệu luôn cái Emacs plugin cho Kipalog.
Post luôn bài từ trong Emacs luôn.

emacs-kipalog

Kipalog's plugin for Emacs

Let you write and post to Kipalog from right within Emacs

Install

Recommended: Dùng straigh.el với use-package
Hai cái này cho phép cài plugin trực tiếp từ Github mà không phải thông qua MELPA + giúp giản gọn load-path và giảm thời gian startup Emacs nữa. Do nó giúp delay load plugin hết rồi.

(use-package kipalog
  :straight (:host github :repo "kiennq/emacs-kipalog ")
  :defer t
  :init
  (setq kipalog-token "YourKipalogToken") ; required
  (with-eval-after-load 'evil
    (evil-define-key 'normal global-map (kbd "SPC k k") 'kipalog-post-buffer)
    (evil-define-key 'normal global-map (kbd "SPC k p") 'kipalog-preview-buffer)))

Usage

Nhét Kipalog's token vào kipalog-token bằng cách (setq kipalog-token "YourKipalogToken").

M-x kipalog-post-buffer sẽ post luôn cái bufer các bác đang soạn lên Kipalog.
Đặc biệt nếu 2 dòng đầu mà chứa comment như sau (theo thứ tự nhá):

<!-- Title: Your post title -->
<!-- Tags: tag1, tag2, tagx -->

thì tags và tiêu đề sẽ được tự động detect luôn. Không thì khi post bài, các bác sẽ bị hỏi nhập tiêu đề với tags.

M-x kipalog-preview-buffer sẽ cho các bác xem preview của post các bác sẽ hiển thị như thế nào trên Kipalog.

Với việc các Markdown syntax được highlight hết trên Emacs cộng thêm dùng favorite editor thì viết blog tiện hơn bao nhiêu chứ nhỉ :smile:

PS: Bài này post từ Emacs nhá.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

kiennq

2 bài viết.
12 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
16 0
Chiều Chủ Nhật, chán như con gián. Muốn test thử cái plugin mình viết mà không có API key, Kipalog đòi hỏi lắm thứ thật. Chợt nhớ đến bác này (Li...
kiennq viết gần 3 năm trước
16 0
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
12 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!