Elm và custom event listener
TIL
763
@100daysTIL
72
Elm
4
White

Huy Trần viết ngày 04/03/2018

Trong Elm, gói Html.Events cung cấp một số DOM Event Listener thường dùng, tuy nhiên không phải mọi thể loại event đều có mặt trong gói này.

Vì thế khi muốn listen một số event khác, chúng ta có thể dùng Html.Events.on, ví dụ đoạn code sau sẽ listen sự kiện transitionEnd của một DOM element và trả về một Message (action):

onTransitionEnd : Msg -> Attribute Msg
onTransitionEnd msg =
    Html.Events.on "transitionend" (Json.succeed msg)

huytd 05-03-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Huy Trần

119 bài viết.
2031 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
182 46
Tại sao phải viết blog kĩ thuật? Có rất nhiều bài viết trên mạng nói về vấn đề tại sao một lập trình viên nên thường xuyên viết các bài blog kĩ thu...
Huy Trần viết 5 năm trước
182 46
White
157 39
(Ảnh) Tiếp tục sêri (Link) lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và mô phỏng lại một chức năng mà mọi người đang bắt đầu sử dụng hằng ngày, đó là chứ...
Huy Trần viết hơn 4 năm trước
157 39
White
118 19
Phần 1: Tự truyện Tui và Toán đã từng là hai kẻ thù không đội trời chung trong suốt hơn mười lăm năm ròng rã. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã ghét nh...
Huy Trần viết hơn 4 năm trước
118 19
Bài viết liên quan
White
5 0
Note lại cho khỏi quên, không viết lách gì nhiều. Khởi tạo project $ mkdir myelmproject $ cd myelmproject $ yarn init . Cài packages: Cài w...
Huy Trần viết 2 năm trước
5 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
119 bài viết.
2031 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!