Elixir in Action Notes
TIL
633
White

Cẩm Huỳnh viết ngày 04/09/2016

This is going to be a long note. Buy the book here: https://www.manning.com/books/elixir-in-action.

Erlang

  • I/O operations in Erlang are internally delegated to separate threads, or a kernel-poll service of the underlying OS is used if available.
  • Garbage collection in Erlang is process-isolated and share no memory. This speeds things up and doesn't block the entire system for a long period of time.

Elixir

  • Four distinct parts of Erlang: the language itself, the virtual machine BEAM, the framework Erlang/OTP, and the tools.
  • Elixir programs are compiled into BEAM-compliant bytecodes (so as Erlang) so you can use Erlang libraies in Elixir program and vice versa.
  • Things Elixir does better than Erlang: Shorter/simplifier code, Elixir Marcos (AST style), Composing functions (with |>, note: looks cool but doesn't sound convincing enough to me).

Erlang/Elixir Disavantages

  • Speed: Erlang/Elixir programs run in BEAM => can't achieve the speed of machine-code-compiled lang like C/C++.
  • Ecosystem/Community (note: but it's growing fast)

hqc 04-09-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cẩm Huỳnh

45 bài viết.
429 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
51 5
image cover]imgcover] “Make it work, make it right, make it fast.” Bạn vừa viết xong một ứng dụng web :tada:. Mọi thứ chạy ổn. Code cũng đã được...
Cẩm Huỳnh viết 24 ngày trước
51 5
White
43 9
(Ảnh) Vì sao lại là Bật Đèn? Ai từng đọc qua Tắt Đèn hẳn đã biết tác phẩm được kết thúc bằng tình huống: Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa...
Cẩm Huỳnh viết hơn 1 năm trước
43 9
White
41 25
Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái (Link) từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. (Ảnh) Kết quả thật mĩ mãn vì hầu ...
Cẩm Huỳnh viết hơn 1 năm trước
41 25
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 5 tháng trước
0 2
White
20 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết 2 năm trước
20 1
White
9 0
Có một tuyên ngôn cho chủ nghĩa tối giản trong ngành phần mềm. Link: http://minifesto.org/ Fight for Pareto's law, look for the 20% of effort th...
Cẩm Huỳnh viết 2 tháng trước
9 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
45 bài viết.
429 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!