Elixir in Action Notes
TIL
594
White

Cẩm Huỳnh viết ngày 04/09/2016

This is going to be a long note. Buy the book here: https://www.manning.com/books/elixir-in-action.

Erlang

  • I/O operations in Erlang are internally delegated to separate threads, or a kernel-poll service of the underlying OS is used if available.
  • Garbage collection in Erlang is process-isolated and share no memory. This speeds things up and doesn't block the entire system for a long period of time.

Elixir

  • Four distinct parts of Erlang: the language itself, the virtual machine BEAM, the framework Erlang/OTP, and the tools.
  • Elixir programs are compiled into BEAM-compliant bytecodes (so as Erlang) so you can use Erlang libraies in Elixir program and vice versa.
  • Things Elixir does better than Erlang: Shorter/simplifier code, Elixir Marcos (AST style), Composing functions (with |>, note: looks cool but doesn't sound convincing enough to me).

Erlang/Elixir Disavantages

  • Speed: Erlang/Elixir programs run in BEAM => can't achieve the speed of machine-code-compiled lang like C/C++.
  • Ecosystem/Community (note: but it's growing fast)

hqc 04-09-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cẩm Huỳnh

40 bài viết.
340 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
39 9
(Ảnh) Vì sao lại là Bật Đèn? Ai từng đọc qua Tắt Đèn hẳn đã biết tác phẩm được kết thúc bằng tình huống: Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa...
Cẩm Huỳnh viết 1 năm trước
39 9
White
37 6
Làm thế nào để chỉ với một đoạn text vài trăm ký tự, bạn có thể làm ngốn vài gigabyte bộ nhớ và từ chối dịch vụ của một hệ thống dùng XML? _____ ...
Cẩm Huỳnh viết 4 tháng trước
37 6
White
34 25
Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái (Link) từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. (Ảnh) Kết quả thật mĩ mãn vì hầu ...
Cẩm Huỳnh viết 12 tháng trước
34 25
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
White
19 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết gần 2 năm trước
19 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 12 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
40 bài viết.
340 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!