Elasticsearch Analyzers – Basic Analyzers
Elasticsearch
20
Analyzers
1
Male avatar

loveprogramming viết ngày 22/05/2021

https://grokonez.com/elasticsearch/elasticsearch-analyzers-basic-analyzers

Elasticsearch Analyzers – Basic Analyzers

In this tutorial, we're gonna look at some basic analysers that Elasticsearch supports.

1. Keyword Analyzer

keyword analyzer returns the entire input string as a single token.


POST _analyze
{
  "analyzer": "keyword",
  "text": "Java Sample Approach"
}

Terms:


[ Java Sample Approach ]

2. Whitespace Analyzer

whitespace analyzer breaks text into terms whenever it encounters a whitespace character.


POST _analyze
{
  "analyzer": "whitespace",
  "text": "The Java Sample Approach's tutorials."
}

Terms:


[ The, Java, Sample, Approach's, tutorials. ]

3. Simple Analyzer

simple analyzer breaks text into lower cased terms whenever it encounters a character which is not a letter.


POST _analyze
{
  "analyzer": "simple",
  "text": "The Java Sample Approach's tutorials."
}

Terms:


[ the, java, sample, approach, s, tutorials ]

4. Stop Analyzer

stop analyzer is just like simple analyzer, but supports removing stop words (english stop words by default).


POST _analyze
{
  "analyzer": "stop",
  "text": "The Java Sample Approach's tutorials over years."
}

Terms:

more at:

https://grokonez.com/elasticsearch/elasticsearch-analyzers-basic-analyzers

Elasticsearch Analyzers – Basic Analyzers

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

loveprogramming

545 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
1 0
Tutorial Link: (Link) (Ảnh) Django is a Pythonbased free and opensource web framework that follows the modeltemplateview architectural pattern. A...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
https://loizenai.com/angular11nodejspostgresqlcrudexample/ Angular 11 Node.js PostgreSQL Crud Example (Ảnh) Tutorial: “Angular 11 Node.js Postg...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Male avatar
1 0
Angular Spring Boot jwt Authentication Example Github https://loizenai.com/angularspringbootjwt/ (Ảnh) Tutorial: ” Angular Spring Boot jwt Authe...
loveprogramming viết hơn 1 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
Male avatar
3 2
1. Elasticsearch là gì? Elasticsearch là công cụ tìm kiếm và lưu trữ toàn văn bản, có khả năng mở rộng cao. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, tìm kiếm...
Mai Thi An viết hơn 3 năm trước
3 2
Male avatar
1 0
Elastic Search là gì? Elastic Search viết tắt là ES, đó là một phần mềm công cụ tìm kiếm được phát hành theo giấy phép Apache Liense. Công cụ Searc...
thynguyen viết gần 2 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
545 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!