ESlint - parseInt() và hệ cơ số chuyển đổi
TIL
780
ESlint
2
Javascript
316
@100daysTIL
72
White

Minh-Trung Nguyễn viết ngày 27/01/2018

ESlint - parseInt() và hệ cơ số chuyển đổi

Ghi chú: Series Today I Learn trong vòng 100 ngày thử thách bản thân - ngày 02. Mỗi ngày 1 câu hỏi, 1 câu trả lời (ngắn nhất có thể). Mời cả nhà cũng tham gia. Tag đề nghị: #100daysTIL.

Hôm nay chạy 1 hàm để tách các chữ số trong 1 số nguyên, bị ESlint báo lỗi "Require Radix Parameter (radix)". Hàm có tên là digitize lấy từ "30 seconds of code":

const digitize = n => [...`${n}`].map(i => parseInt(i));
// eslint: Missing radix parameters

Hàm trên về logic nhìn chung không có vấn đề, nó đơn thuần chỉ chuyển số nguyên ban đầu thành 1 string thông qua spread operator của ES6 là [...]template literals `${expression}`, sau đó gọi từng phần tử của chuỗi thông qua map, rồi convert chuỗi thành số thông qua parseInt. Tuy vậy, ESlint báo lỗi ở parseInt do thiếu radix nào đó nói trên.

ParseInt() là hàm gì?

Hóa ra vấn đề ở chỗ cách viết nguyên gốc của parseInt()parseInt(x, radix). Hàm parseInt() này dùng để chuyển đổi string (chính là "x") thành số nguyên ứng với hệ cơ số nào đó (chính là "radix", radix có thể là hệ cơ số 2, cơ số 10, 16, v.v.).

Trong ECMAScript 2015 (ecma-262) ghi như sau:

Leading white space in string is ignored. If radix is undefined or 0, it is assumed to be 10 except when the number begins with the code unit pairs 0x or 0X, in which case a radix of 16 is assumed. If radix is 16, the number may also optionally begin with the code unit pairs 0x or 0X.

Nghĩa là:

  • Khoảng trắng ở đầu string x sẽ được bỏ qua (vì nó không có nghĩa).
  • Nếu radixundefined hoặc bằng 0, thì nó sẽ được ngầm hiểu là bằng 10.
  • Nếu string x bắt đầu với 0x hoặc 0X thì nó sẽ radix sẽ được ngầm hiểu là bằng 16 (nhưng ngược lại, nghĩa là nếu radix bằng 16, thì chưa chắc x đã bắt đầu với các con số kia)

Ví dụ:

parseInt('10.83') // cho kết quả = 10
parseInt('.83') // cho kết quả = 0
parseInt('083') // cho kết quả = 83
parseInt('0.83', 10) // cho kết quả = 0 
parseInt('FXX123', 16) // cho kết quả = 15

Đọc đến đây thấy "Ủa, mọi thứ đều chuẩn mà, mình có làm gì sai đâu?".

Đọc tiếp tài liệu của ESlint - Require Radix Parameter (radix) thì hiểu là ESLint đang nhắm đến những JavaScript engine tuân theo chuẩn trước cả ECMAScript ...5 (không phải 6 nhé), bởi lúc đó engine sẽ tự động coi rằng: nếu radix không được khai báo, và string x bắt đầu với số 0, thì mặc định coi người dùng muốn chuyển sang hệ cơ số 8 (octal). Vào thời điểm trước ES5, nếu người ta viết là parseInt("0700") thì sẽ nhận được kết quả là 448 (theo hệ cơ số 8), còn nếu viết rõ ràng hơn parseInt("0700",10) thì nó sẽ trả về 700.

Kết luận

Vậy có thể thấy là:

  • Trong thời đại ES5 và ES6, quy tắc trên của ESLint là thừa. Mở Chrome bản mới nhất đến tháng 1 năm 2018, gõ trong console parseInt("0700") chắc chắn nhận về 700 chứ không phải 448.
  • ESlint cũng gợi ý nếu không thích thì tắt quy tắc trên đi :)).

Dẫu vậy, ngồi mò thông báo lỗi một lúc cũng coi như không phí thời gian, biết thêm vụ parseInt() có thể chuyển đổi sang cơ số khác chứ không chỉ là cơ số 10.

Tham khảo

ngminhtrung 24-01-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Minh-Trung Nguyễn

63 bài viết.
121 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
54 16
Đăng lại một bài đã viết từ cách đây mấy tháng. Chủ đề này đã có không ít, nhưng chẳng hiểu sao lượng bài tự viết của dân lập trình người Việt ta v...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
54 16
White
28 6
Ghi chú: Tiêu đề hoàn toàn mang tính câu view. Bài copy từ blog của tác giả :) Tại sao lại có bài viết này? Một ngày đẹp giời tôi cần kiểm t...
Minh-Trung Nguyễn viết hơn 3 năm trước
28 6
White
17 4
Về bước tìm và xử lý dữ liệu của Việt Nam phục vụ Data Visualization nền web Làm việc với D3js được nửa năm, một trong những điều bận lòng là chưa...
Minh-Trung Nguyễn viết gần 3 năm trước
17 4
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
63 bài viết.
121 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!