ESP8266 Development Kit trên Mac Os Yosemite và Eclipse IDE
IoT
11
esp8266
4
White

Tuan PM viết ngày 04/12/2015

Sau khi cài đặt thành công Development tool trên Windows và Eclipse IDE cho ESP8266 thì tôi có một khoản thời gian khá thú vị với dự án esp_mqtt.
Tiếp theo, tôi có tìm xem có ai đó thử develop ứng dụng ESP8266 applications trên máy Mac không (EspressIf chả có cái official SDK nào cho MAC), thì thấy có khá nhiều người thành công, tuy nhiên không có một bài viết chi tiết và cụ thể nào. Vậy nên tôi mày mò, google, và rồi ghi lại từng bước cho những ai cần

Đầu tiên, cần chuẩn bị
Tải và cài đặt macports, rồi:

sudo port install git gsed gawk binutils gperf grep gettext py-serial wget libtool autoconf automake

Tạo image case-sensitive filesystem và mount nó vào đâu đó trước khi clone và compile esp-sdk

hdiutil create -size 5g -fs "Case-sensitive HFS+" -volname ESPTools ESPTools.sparsebundle
hdiutil attach ESPTools.sparsebundle
sudo ln -s /Volumes/ESPTools/ /esptools
cd /esptools
git clone https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk.git --recursive
cd esp-open-sdk
sed -i.bak '1s/^/gettext=\'$'\n/' crosstool-NG/kconfig/Makefile
sed -i.bak -e 's/[[:<:]]sed[[:>:]]/gsed/' Makefile
sed -i.bak -e 's/[[:<:]]awk[[:>:]]/\$(AWK)/' lx106-hal/src/Makefile.am
sed -i.bak 's/AM_PROG_AS/AM_PROG_AS\'$'\nAM_PROG_AR/' lx106-hal/configure.ac
make STANDALONE=n

Sau đó:

nano $HOME/.bash_profile

Thêm dòng này vào rồi save lại:

export PATH=$PATH:/esptools/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin

tiếp theo:

source $HOME/.bash_profile

cài đặt PySerial: http://sourceforge.net/projects/pyserial/

tar xfvz pyserial-2.7.tar.gz
cd pyserial-2.7
sudo python setup.py install

Bạn có thể sử dụng esptool.py cho việc trích xuất và nạp firmware.

Tới thời điểm này ok rồi, và cần phải kiểm tra xem trình biên dịch đã hoạt động chưa

cd /esptools
git clone https://github.com/tuanpmt/esp_mqtt
cd esp_mqtt
make 

Compile NodeMcu

cd /esptools
git clone https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
make

Tiếp theo chúng ta cài đặt Eclipse IDE, và cấu hình nó:

Download Install java 7: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html

Download Eclipse for Mac OS: https://www.eclipse.org/downloads/?osType=macosx

Eclipse->File->New->Makefile project exist with code


Project properties->Build command: make


Add Make Target all, clean, flash


Hãy chắc chắn bạn đã thêm PATH environment cho Eclispe:

- Eclipse menu: Preferences → C/C++ → Build→ Environment
- select Append variables to native environment
- click the Add button
- enter PATH in the Name field
- enter the new path, starting with the actual path where the toolchain binaries are (/esptools/esp-open-sdk/xtensa-lx106-elf/bin)
- click the OK button
- click the OK button

Reference:

https://github.com/pfalcon/esp-open-sdk/issues/11
http://tuanpmt.github.io/esp8266-development-kit-on-mac-os-yosemite-and-eclipse-ide/

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tuan PM

8 bài viết.
98 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
20 10
Giới thiệu Bài viết này nhằm mục đích giới thiệu về IoTs, các phần cứng, platform hỗ trợ Những ưu điểm của vượt trội của các platform dùng LUA,...
Tuan PM viết gần 6 năm trước
20 10
White
15 5
Theo mạch cảm hứng từ bài viết (Link) của Bác (Link) và mình có trong tay chip ESP32 dual core chạy FreeRTOS. Nên cũng muốn kiểm tra hiệu năng dual...
Tuan PM viết hơn 4 năm trước
15 5
White
14 4
Máy tính nhúng giá rẻ Raspberry Pi không còn xa lạ với các bạn thích công nghệ. Ngoài những ứng dụng dành cho giải trí đa phương tiện, Raspberry Pi...
Tuan PM viết gần 6 năm trước
14 4
Bài viết liên quan
White
10 1
Các tiêu chí để lựa chọn hệ điều hành cho các thiết bị IoT như sau: Tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, có thể sử dụng trên những MCU siz...
Tuan PM viết hơn 4 năm trước
10 1
White
34 2
Như các bạn biết, Internet Of Things là môt xu thế công nghệ được mọi người hướng tới nhiều nhất trong thời gian qua. Những Developer kinh nghiệm c...
Nguyen Sy Thanh Son viết hơn 4 năm trước
34 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
8 bài viết.
98 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!