Dùng Keybase.io GPG key để sign Git commits
TIL
781
GPG Key
1
Git
64
github
19
White

Cẩm Huỳnh viết ngày 03/07/2016

Hướng dẫn sign Git commit với Keybase.io

Generate GPG key mới

Trong trường hợp bạn chưa có key nào trên Keybase

keybase pgp gen --multi

# Nhập thông tin và làm theo hướng dẫn trên terminal

Import GPG key từ keybase.io

Trong trường hợp bạn đã có key trên Keybase

# Import secret key từ keybase
keybase pgp export --secret | gpg --allow-secret-key-import --import

Kiểm tra xem key đã được import hay chưa?

gpg --list-secret-keys

Sign Git commit

# Thông tin cơ bản của private key đã được import

sec  4096R/BC775C77 2016-04-09 [expires: 2032-04-05]
uid         John Doe <john.doe@gmail.com>
ssb  4096R/7BDF34CD 2016-04-09

Nếu như bạn định sign Git commit với GPG key này

git config --global user.signingkey <key-id>

# Với private key ở trên thì key-id chính là: **BC775C77**

Import Public key vào Github để sống ảo

Như này

alt text

Thì dùng lệnh keybase pgp export

keybase pgp export

Rồi gắn GPG key đã được export vào Github theo hướng dẫn sau nhé

alt text

Link gốc: https://hqc.io/2016/07/03/sign-git-commit-with-keybase.html

hqc 03-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Cẩm Huỳnh

48 bài viết.
474 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
69 5
image cover]imgcover] “Make it work, make it right, make it fast.” Bạn vừa viết xong một ứng dụng web :tada:. Mọi thứ chạy ổn. Code cũng đã được...
Cẩm Huỳnh viết hơn 2 năm trước
69 5
White
49 26
Vừa rồi mình vừa tiết kiệm được $5 mỗi tháng sau khi migrate cái (Link) từ Digital Ocean sang Heroku Free Dyno. (Ảnh) Kết quả thật mĩ mãn vì hầu ...
Cẩm Huỳnh viết hơn 3 năm trước
49 26
White
47 9
(Ảnh) Vì sao lại là Bật Đèn? Ai từng đọc qua Tắt Đèn hẳn đã biết tác phẩm được kết thúc bằng tình huống: Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa...
Cẩm Huỳnh viết gần 4 năm trước
47 9
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
48 bài viết.
474 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!