Download file từ ssh về local
download
5
ubuntu
23
White

hokage215 viết ngày 21/06/2017

Download file từ ec2 về local
Đứng từ máy mình chứ ko phải ssh vào server, sau đó gõ lệnh dưới:

scp -i ~/.ssh/yume.pem ec2-user@52.69.65.253:/var/www/html/farm/config/database.yml /home/trungnc/Desktop
database.yml 
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

hokage215

4 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/aws/amazons3/nodejsrestapisdownloadfilefromamazons3usingexpressawssdk Node.js RestAPIs Download File from Amazon S3 | using ...
loveprogramming viết 5 tháng trước
0 0
Male avatar
0 0
https://ozenero.com/excelfiledatanodejsexpressrestapidownloadextractexcelxlsxdatafilefrommysql Excel File/Data – Nodejs Express RestAPI – Download...
loveprogramming viết 6 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!