[Docker Basics] Volume, run, exec
TIL
781
White

KD viết ngày 06/02/2018

[Docker Basics] Volume, run, exec

1. docker volume

Khi bắt đầu xây dựng container có 2 lựa chọn để quản lý volume
Trường hợp thứ nhất tạo 1 volumn riêng biệt, do docket quản lý hoàn toàn (có thể add files lúc khởi tạo) ví dụ file docker-conpose này

version: '2'
services:
 design:
  container_name: design
  build: .
  command: bash -c "npm-run-all --parallel gulp:dev webpack:dev server:dev"
  volumes:
   - design:/app
  ports:
   - "3000:3000"

volumes:
 design:

service design sẽ chạy server từ thư mục app, ko có gì khác

trường hợp 2 khi muốn build ra file , lưu lại và share nó với serivce khác thì cấu hình như trên fail, phải chuyển sang:

version: '2'
services:
 design:
  container_name: design
  build: .
  command: bash -c "npm-run-all clean:prod gulp:prod webpack:prod"
  volumes:
   - .:/app
  ports:
   - "3000:3000"

ở đây .:/app sẽ mount thư mục hiện tại vào app, sau khi build sẽ có file compiled trong thư mục hiện tại.

2. Run Vs exec

mới sử dụng docker sẽ dễ nhầm 2 lệnh này vs nhau
run là để chyaj docker từ image

còn exec để chạy lệnh trong container đã có
ví dụ khi đã chạy 1 container web, muốn access vào bash để chạy console thì mở 1 tab, chạy
docker exec -it web bash

KD 06-02-2018

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

KD

1 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết hơn 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
1 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!