Đổ log từ file vào topic kafka
TIL
595
kafka
5
producer
1
White

Quăng viết ngày 29/07/2016

Bạn có một file log, bạn muốn đổ log vào một topic nào đó trên kafka cho một ai đó dùng. Một cách nhanh chóng có thể sử dụng producer console như sau

./bin/kafka-console-producer.sh --broker-list 10.20.30.40:9092 --topic test < /tmp/2016-07-29.log

Ở một console khác, có thể mở một consumer đọc từ topic trên để xem log có vào hay không

./bin/kafka-console-consumer.sh --zookeeper 10.20.30.40:2181 --topic test --from-beginning

xluffy 29-07-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Quăng

24 bài viết.
232 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
135 13
Gần đây mình có present về chủ đề __Một số thao tác và lệnh đơn giản nhưng hữu ích khi sử dụng Linux__ cho một vài bạn bè. Mặc dù nó khá là đơn giả...
Quăng viết 2 năm trước
135 13
White
84 14
1. Giới thiệu Right tool for right job. Trước tiên phải hiểu là MySQL Replication không phải là giải pháp giải quyết mọi bài toán về quá tải hệ th...
Quăng viết gần 3 năm trước
84 14
White
69 5
Sau khi đọc bài viết (Link) của anh thaidn, mình nhớ lại lúc mình mới ra trường, cũng đã từng nghĩ về vấn đề này (lúc đó mình khá thích môn Bảo Mật...
Quăng viết 1 tháng trước
69 5
Bài viết liên quan
White
0 2
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết 1 tháng trước
0 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
24 bài viết.
232 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!