Dịch, chạy, và reload chương trình Erlang
Erlang
16
White

Ngoc Dao viết ngày 21/03/2016

Người kinh nghiệm với ngôn ngữ thủ tục như Pascal, C và ngôn ngữ hướng đối tượng như C++, Java, Ruby khi mới học viết Erlang sẽ thấy rất khác, vì nó là ngôn ngữ hàm. Ngay cả cách chạy chương trình Erlang cũng rất lạ.

Bài viết này hi vọng giúp giải tỏa bối rối về cái sự lạ chạy chương trình Erlang. Ngoài ra, bài viết "bonus" thêm quả dịch và reaload chương trình.

Chạy

Khi chương trình C chạy, hàm main() sẽ chạy trước tiên trong một tiến trình (process). Tiến trình này có thể đẻ ra (spawn) các tiến trình hoặc luồng (thread) con khác. Khi tiến trình main() kết thúc là lúc chương trình kết thúc. Hàm main() chính là điểm vào (entry point) của chương trình C.

Khi viết chương trình Erlang, để ý sẽ thấy không hề có hàm giống như main(). Vậy khi chạy chương trình, hàm nào sẽ chạy trước tiên? Bối rối thật!

Rà soát lại về mặt thuật ngữ, rõ ràng chương trình Erlang bình thường được khai báo ở đầu tập tin .erl là "module" (nếu ai có học Pascal, thì nhớ lại là ở đầu tập tin .pas có dòng khai báo là "program"). Vậy những người thiết kế ra Erlang thật ra đâu có cố tình gây ra bối rối trên.

Có thể hiểu Erlang module chẳng qua chỉ là thư viện .dll trên Windows hoặc .so trên Linux mà thôi. Module chẳng qua chỉ là tập hợp các hàm, chương trình muốn chạy hàm nào trước thì chạy. Gọi module là chương trình là không chính xác.

Tóm lại chương trình thật sự nằm ở đâu? Trả lời:

 • Chương trình là lệnh erl.
 • Khi chạy lệnh erl, tiến trình chính được chạy. Khi tiến trình chính kết thúc thì chương trình mới kết thúc.
 • Các tiến trình khác có thể được tạo ra sau đó. Các tiến trình này chạy song song với tiến trình chính, và việc chúng kết thúc không làm tiến trình chính kết thúc.

Về lệnh erl:

 • Khi chạy lệnh erl không có tham số gì, nó sẽ chạy ở chế độ tương tác. Lúc này ngoài tiến trình chính, còn có thêm tiến trình xử lí việc tương tác bàn phím với người dùng. Lúc này, gọi hàm init:stop/0 hoặc q/0 sẽ làm tiến trình chính kết thúc, và chương trình cũng kết thúc.
 • Để tiến trình xử lí tương tác bàn phím không tự động được tạo ra, cần chạy lệnh erl với tham số -noshell.
 • Để tự động tạo tiến trình, rồi chạy lần lượt các hàm trong các module nào đó, chạy lệnh erl với tham số -s. Ví dụ: erl --noshell -s my_module my_function -s init stop.
 • Để hiểu thêm, hãy đọc tài liệu về lệnh erl.

Đến đây, có lẽ bối rối đã được giải tỏa xong. Để ý thêm:

 • Muốn viết chương trình Erlang thật sự, cần tìm hiểu cái gọi là application.
 • Cách tiếp cận khi học Erlang ngược với bình thường. Thường ta học viết chương trình trước, thư viện sau. Đằng này với Erlang ta học viết thư viện trước, chương trình sau.

Dịch

Có nhiều cách, cách dễ nhất khi muốn dịch x.erl là gõ lệnh erlc x.erl. Để dịch nhiều tập tin, chỉ cần học cách viết Makefile của C hay Rakefile của Ruby v.v. để kết hợp với lệnh erlc trên là được. Tuy nhiên khi có nhiều tập tin thì cách sạch sẽ nhất là:

 • Tạo 3 thư mục: include để chứa .hrl, src để chứa .erl, ebin để chứa .beam
 • Tạo 2 tập tin: Emakefile và Makefile
 • Emakefile (mỗi /* ứng với một cấp thư mục trong src):
  {'src/*', [
   debug_info,
   {i, "include"},
   {outdir, "ebin"}
  ]}.
  
  {'src/*/*', [
   debug_info,
   {i, "include"},
   {outdir, "ebin"}
  ]}.
  
  {'src/*/*/*', [
   debug_info,
   {i, "include"},
   {outdir, "ebin"}
  ]}.
 • Makefile (chú ý bắt buộc phải dùng tab để thụt đầu dòng trong trong Makefile!):
  compile:
    erl -make
  
  clean:
    rm -rf ebin/*.beam

Bây giờ chỉ cần make compile là xong.

Reload

Erlang có tính năng reload module ngay khi chương trình đang chạy. Nghĩa là khi chương trình đang chạy, có thể sửa mã nguồn của module nào đó, dịch lại, rồi reload module vào trong chương trình. Nhờ tính năng cực kì lợi hại này, có thể cập nhật chương trình ngay khi nó đang chạy mà không cần khởi động lại. Để reload:

 • Khi có Emakefile, ở màn hình Eshell, gõ lệnh: make:all([load]).
 • Nếu không có, sau khi dịch lại xong, ở màn hình Eshell gõ lệnh: l(tên module).

Tham khảo

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Ngoc Dao

102 bài viết.
370 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
77 8
Làm thế nào để nâng cấp trang web mà không làm gián đoạn dịch vụ? Đây là câu hỏi phỏng vấn các công ty lớn thường hỏi khi bạn xin vào vị trí làm lậ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
77 8
White
49 1
Bài viết này giải thích sự khác khác nhau giữa hai ngành khoa học máy tính (computer science) và kĩ thuật phần mềm (software engineering), hi vọng ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
49 1
White
46 3
Nếu là team leader, giám đốc công ty hay tướng chỉ huy quân đội, vấn đề cơ bản bạn gặp phải là “hướng mọi người đi theo con đường bạn chỉ ra”. Thử...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
46 3
Bài viết liên quan
White
5 0
Chú thích: Bài này đăng lần đầu năm 2009 để chia sẻ kinh nghiệm, sau khi tác giả viết xong thư viện closed source để bán. Hiện tại năm 2016 đã có t...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
5 0
White
3 0
Trong xử lí song song, các đơn vị thực hiện nhiệm vụ xử lí thường gặp là: thread, process, core, CPU, node. Thường mỗi node ứng với một server vật ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
3 0
White
4 0
Khi xây dựng hệ thống server phân tán chạy song song trên nhiều node, ta thường gặp bài toán có pattern sau: Có 3 node, mỗi node chạy một process ...
Ngoc Dao viết 5 năm trước
4 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
102 bài viết.
370 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!