Deploy docker/ docker-compose trên nhiều server dùng Ansible
TIL
781
White

Thỏ viết ngày 03/01/2020

Yêu cầu:

Giả sử bạn cần phải thiết lập một Swarm để quản lý tập trung các container trên nhiều server vật lý/ ảo. Thay vì phải ssh hoặc remote vào từng server để cài đặt docker engine. Bạn chỉ cần viết một file .yml để Ansible Playbook thực hiện việc đó cho bạn.

Triển khai:

(Các server lab đều dùng HĐH Centos 7, User : Root)

  1. Cấu hình hosts cho Ansible:

File hosts mặc định khi cài đặt ansible : /etc/ansible/hosts

Gán hostname và IP :

[Master]
192.168.1.108

[Node1]
192.168.1.109

Kiểm thử xem kết nối giữa Server Ansible và các server remote: Ansible all -m ping

  1. Tạo một Playbook cho Ansible:

Tạo folder chứa file playbook: mkdir -p /opt/project/ansible
Khởi tạo file : vim docker-setup.yml

alt

Các thông số cần hiểu:

name : Định nghĩa cho một playbook hoặc một tasks cần triển khai.
hosts: Các máy remote mà Ansible sẽ ssh để cài đặt.
tasks: Các công việc cần thực hiện.
yum, get_url, package, service, user : Các module mà Ansible sẽ sử dụng để thực hiện các tasks được đưa ra.

Thỏ thật thà 03-01-2020

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Thỏ

3 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
1 0
Làm quen với Ansible 1. Cài đặt Ansible trên Centos: yum install epelrelease git python pythondevel pythonpip openssl ansible Kiểm tra version...
Thỏ viết hơn 1 năm trước
1 0
White
1 1
Các khái niệm cơ bản Redis là gì? Ưu điểm và ứng dụng trong thực tế. Redis (REmote DIctionary Server) là một mã nguồn mở được dùng để lưu trữ dữ...
Thỏ viết hơn 1 năm trước
1 1
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
3 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!