Default Parameter Values in Kotlin
TIL
491
Kotlin
1
White

Trần Đức Tâm viết ngày 22/05/2017

fun main(args: Array<String>) {
  find("a")
  find("b")
  find("c")
  find("d")
}

val a : MutableList<String> = mutableListOf()

fun find(name: String, args: MutableList<String> = a) {
  args.add(name)
  println(args)
}

Result:

[a]
[a, b]
[a, b, c]
[a, b, c, d]
fun main(args: Array<String>) {
  find("a")
  find("b")
  find("c")
  find("d")
}

fun find(name: String, args: MutableList<String> = mutableListOf()) {
  args.add(name)
  println(args)
}

Result:

[a]
[b]
[c]
[d]

Có vẻ là đỡ hơn Python vì default đã dùng kĩ thuật default value là None rồi.

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Trần Đức Tâm

4 bài viết.
47 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
44 6
Phần I.I Machine Learning là gì? TL;DR Mình nghiên cứu Machine Learning(Link) bắt đầu từ khoảng một năm về trước, mất khoảng sáu tháng để tự luyệ...
Trần Đức Tâm viết 8 tháng trước
44 6
White
21 9
Phần I.2 Tensorflow và bài toán Hồi quy đơn giản đầu tiên TL;DR Qua bài viết trước, chúng ta đã biết được đến sự tồn tại của một vài khái niệm c...
Trần Đức Tâm viết 8 tháng trước
21 9
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
White
8 0
Lấy fake path của file trong html input Ngữ cảnh: em cần làm một cái nút tải ảnh lên có preview. GIải pháp đầu: Dùng (Link) đọc file ảnh thành ba...
Hoàng Duy viết gần 2 năm trước
8 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
4 bài viết.
47 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!