Debug method nằm ngoài project
C#
28
C#.NET
6
asp.net
4
web developer
16
White

Nguyễn Minh Phúc viết ngày 14/08/2019

1. Bài toán

Khi bạn sử dụng 1 số method của project khác, mà bạn chỉ reference .dll. Và bạn cần debug vào trong để xem nó hoạt động như thế nào. Với các solution lớn, sẽ có một đống các project được reference vào mà không nằm trong solution đó. :v

2. Cách thực hiện

  1. Build project có method cần debug theo chế độ debug. alt text
  2. Copy 2 file .dll và .pdb trong thư mục bin của project đó vào project chính. alt text
  3. Mở file .cs có chưa method cần debug trong project chính. alt text
  4. Giờ thì đặt debug vào thôi

Viết thế ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi :smile:

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Minh Phúc

13 bài viết.
35 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
2 0
The Adapter(bộ chuyển đổi) design pattern is a structural(cấu trúc) pattern which allows incompatible(không tương thích) interfaces to work togethe...
Nguyễn Minh Phúc viết 2 năm trước
2 0
White
1 0
Mày mò tìm cách cái đặt thư viện mất một buổi, nên viết lại để sau quên còn có chổ vào mà xem :v 1. Tải thư viện tại đây http://yann.lecun.com/exd...
Nguyễn Minh Phúc viết 2 năm trước
1 0
White
1 0
Your TIL title Phân quyền Phân quyền chia làm 2 nhóm 1 nhóm chứa các tài khoản 1 nhóm chứa các group nhóm các tải khoản đó lại Phân quyền ...
Nguyễn Minh Phúc viết 2 năm trước
1 0
Bài viết liên quan
White
11 0
Chẳng là gần đây, công ty mình vưa tuyển thêm 1 anh Technical Lead. Đợt mình hỏi ông leader phỏng vấn thế nào, ổng nhận xét "Kiến thức base C khá v...
Huy Hoàng Phạm viết gần 6 năm trước
11 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
13 bài viết.
35 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!