Danh sách 200 từ vựng thông dụng tiếng Anh
English
4
Male avatar

KohaJeseMen viết ngày 30/09/2019

Danh sách 200 từ vựng thông dụng tiếng Anh - 200 common words list

Thông thạo 200 từ dưới đây bạn có thể sử dụng cơ bản tại nhà :3

 1. the
 2. be
 3. of
 4. and
 5. a
 6. to
 7. in
 8. he
 9. have
 10. it
 11. that
 12. for
 13. they
 14. I
 15. with
 16. as
 17. not
 18. on
 19. she
 20. at
 21. by
 22. this
 23. we
 24. you
 25. do
 26. but
 27. from
 28. or
 29. which
 30. one
 31. would
 32. all
 33. will
 34. there
 35. say
 36. who
 37. make
 38. when
 39. can
 40. more
 41. if
 42. no
 43. man
 44. out
 45. other
 46. so
 47. what
 48. time
 49. up
 50. go
 51. about
 52. than
 53. into
 54. could
 55. state
 56. only
 57. new
 58. year
 59. some
 60. take
 61. come
 62. these
 63. know
 64. see
 65. use
 66. get
 67. like
 68. then
 69. first
 70. any
 71. work
 72. now
 73. may
 74. such
 75. give
 76. over
 77. think
 78. most
 79. even
 80. find
 81. day
 82. also
 83. after
 84. way
 85. many
 86. must
 87. look
 88. before
 89. great
 90. back
 91. through
 92. long
 93. where
 94. much
 95. should
 96. well
 97. people
 98. down
 99. own
 100. just
 101. because
 102. good
 103. each
 104. those
 105. feel
 106. seem
 107. how
 108. high
 109. too
 110. place
 111. little
 112. world
 113. very
 114. still
 115. nation
 116. hand
 117. old
 118. life
 119. tell
 120. write
 121. become
 122. here
 123. show
 124. house
 125. both
 126. between
 127. need
 128. mean
 129. call
 130. develop
 131. under
 132. last
 133. right
 134. move
 135. thing
 136. general
 137. school
 138. never
 139. same
 140. another
 141. begin
 142. while
 143. number
 144. part
 145. turn
 146. real
 147. leave
 148. might
 149. want
 150. point
 151. form
 152. off
 153. child
 154. few
 155. small
 156. since
 157. against
 158. ask
 159. late
 160. home
 161. interest
 162. large
 163. person
 164. end
 165. open
 166. public
 167. follow
 168. during
 169. present
 170. without
 171. again
 172. hold
 173. govern
 174. around
 175. possible
 176. head
 177. consider
 178. word
 179. program
 180. problem
 181. however
 182. lead
 183. system
 184. set
 185. order
 186. eye
 187. plan
 188. run
 189. keep
 190. face
 191. fact
 192. group
 193. play
 194. stand
 195. increase
 196. early
 197. course
 198. change
 199. help
 200. line

Tham khảo thêm

200 từ vựng bên trên chưa có giải nghĩa và câu ví dụ minh họa, nội dung này sẽ được cập nhật dần để làm phương tiện học tập tiếng Anh cơ bản.

Nội dụng dự kiến liên quan

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

Male avatar

KohaJeseMen

9 bài viết.
60 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
Male avatar
5 0
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM Mục tiêu của bài viết 1. Cung cấp các khái niệm liên quan đến tổ chức, quản lý dự án. Hiểu vai trò của quản lý dự án ph...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
5 0
Male avatar
3 0
Cấu trúc phân chia công việc WBS là gì? WBS là quá trình định nghĩa các sản phẩm cuối cùng và trung gian của một dự án và mối liên hệ giữa chúng. ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 0
Male avatar
3 3
Mục tiêu bài viết Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh. Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả. Các ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 3
Bài viết liên quan
White
1 0
Giới thiệu Xây dựng vốn từ vựng là điều cơ bản nhất khi học bất kì ngôn ngữ nào. Tất cả các kiến thức tiếng Anh của bạn đều dựa trên nền tảng này ...
Gàcode viết 1 năm trước
1 0
White
1 0
1. Giới thiệu International Phonetic Alphabet (bảng chữ cái ngữ âm quốc tế), viết tắt là IPA sẽ giúp bạn phát âm chính xác từng từ trong tiếng Anh ...
Gàcode viết gần 2 năm trước
1 0
Male avatar
3 3
Mục tiêu bài viết Tìm hiểu và tiếp cận các nội dung cơ bản về tiếng Anh. Tìm hiểu các công cụ và phương pháp học tập tiếng Anh hiệu quả. Các ...
KohaJeseMen viết hơn 1 năm trước
3 3
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


Male avatar
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
9 bài viết.
60 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!