DTO Conversion với Model Mapper
Java
215
dto
2
White

Tuấn Nguyễn viết ngày 21/11/2019

Đặt vấn đề

Khi viết RestApi ta chỉ thường chọn một số thông tin để truyền về client. Ví dụ như thông tin user thì không cần truyền password chẳng hạn :v. Từ đó, ta cần convert sang cái gọi là data transfer object (DTO)

Tại sao lại cần dùng Model Mapper

Vì lười :v Viết get dữ liệu từ đối tượng ban đầu sang dto khiến mất nhiều thời gian, đồng thời code lặp lại nhiều. Ví dụ như sau:

public class User {
  private long id;
  private String username;
  private String password;
  private String avatar;
  private String fullname;
  private List<Question> questions;

  // getter setter 
}
public class Question {
  private long id;
  private String title;
  private String content;
  private User user;

  // getter setter
}

Ta cần truyền 2 dto tương ứng là:


public class QuestionDto {
  private long id;
  private String title;
  private String content;
  private long userId;
  private String userUsername;
  private String avatarUser;

  // getter setter

 public class UserDto {
  private long id;
  private String username;
  private String avatar;
  private String fullname;
  private List<TitleQuestion> questions;

  // getter setter

  public static class TitleQuestion {
    private long id;
    private String title;

    // getter setter
}

Code bằng tay sẽ như sau:

    UserDto userDto = new UserDto();
    userDto.setAvatar(user.getAvatar());
    userDto.setFullname(user.getFullname());
    userDto.setUsername(user.getUsername());
    userDto.setId(user.getId());
    List<TitleQuestion> titleQuestions = user.getQuestions()
                    .stream()
                    .map(q -> new TitleQuestion(q.getId(), q.getTitle()))
                    .collect(Collectors.toList());
    userDto.setQuestions(titleQuestions);

Model Mapper là thư viện để chuyển đổi đối tượng ban đầu sang dto, dễ dùng và rất linh hoạt.

Với cùng công việc như trên ta chỉ cần:

   ModelMapper modelMapper = new ModelMapper();
   UserDto userDto = modelMapper.map(user, UserDto.class);
   QuestionDto questionDto = modelMapper.map(question, QuestionDto.class);

Nhìn 2 đoạn code thì bạn nên dùng như thế nào rồi chứ :simle:

Cách sử dụng

Bạn có thể tải trực tiếp thư viện và cài trong classpath. Hoặc bạn nào dùng maven thì add đoạn sau vào pom.xml

<dependency>
 <groupId>org.modelmapper</groupId>
 <artifactId>modelmapper</artifactId>
 <version>2.0.0</version>
</dependency>

Nhìn ví dụ bạn cũng có thể hiểu qua cách nó mapping các trường tương ứng. ModelMapper có Matching Strategies (default là Standart) được mô tả như sau:

 • Các thuộc tính của nguồn và đích sẽ được tokenizer ví dụ để convert thuộc tính avatar thì ở bên question là question.getUser.getAvatar() thành question.user.avatar còn bên questiondto là questionDto.getAvatarUser thành questionDto.avatar.user.
 • Thứ tự trùng nhau không quan trọng bạn có thể viết tên thuộc tính là avatarUser hay userAvatar đều được
 • Sau khi tokenizer hóa như trên thì ModelMapper dựa vào đó để tìm dữ liệu tương ứng

Đến đây có thể một số bạn đặt ra câu hỏi là nếu đích có một số trường không có ở đối tượng ban đầu hoặc trường đó chỉ dựa vào dữ liệu ban đầu chứ không giống hoàn toàn thì sao? Cái này ModelMapper thể hiện rõ sự linh hoạt qua việc sử dụng Converter.
Ví dụ ở questionDto ta muốn tên avatar có đường dẫn chứ không phải tên ảnh thì ta làm như sau:

@Test
  public void testConvertAvatar() {
    ModelMapper modelMapper = new ModelMapper();
    Converter<String, String> covertAvatarUrl = context -> "http://localhost:8080/file/"+ context.getSource();
    modelMapper.addMappings(new PropertyMap<Question, QuestionDto>() {
      @Override
      protected void configure() {
        using(covertAvatarUrl).map(source.getUser().getAvatar()).setAvatarUser(null);    
      }    
    });
    Question question = questions.get(0);
    QuestionDto questionDto = modelMapper.map(question, QuestionDto.class);
    assertEquals("http://localhost:8080/file/avatar.png", questionDto.getAvatarUser());
  }

Bạn để ý hàm Converter. là thể hiện kiểu đầu vào và ra. context.getSource() là dữ liệu đầu vào.
Sau khi có hàm Converter ta add vào modelMapper.
Ở đây mình làm hardcode. Còn bình thường thì nên gọi contextUrlPath để add nhé.
Vậy khi nào bạn muốn thêm trường gì hoặc biến đổi trường gì chỉ cần khai báo thêm Converter và add tương ứng là được.
Ngoài ra khi làm với Spring, bạn nên khai báo model mapper thành một Bean (tức là thêm anotation @Bean) để tận dụng được các tính năng như @Autowired hay Singleton nhé.

Kết luận

ModelMapper còn rất nhiều tính năng và cách cài đặt. Tuy nhiên mình tin rằng với cần trên thông tin bạn đã giải quyết được hầu hết trường hợp cần mapping. Bài viết còn thiếu sót mong các bạn góp ý.
Link github code bài viết: https://github.com/tuan1412/modelmapper-example

Tài liệu tham khảo

[1]. http://modelmapper.org/getting-started/
[2]. http://www.baeldung.com/entity-to-and-from-dto-for-a-java-spring-application
[3]. https://stackoverflow.com/questions/44534172/how-to-customize-modelmapper

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Tuấn Nguyễn

5 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
4 2
Alias là gì? Alias là đường dẫn tuyệt đối thay thế cho đường dẫn tương đối khi import các module. Ví dụ như sau: javascript // thay vì dùng import ...
Tuấn Nguyễn viết gần 2 năm trước
4 2
White
3 1
Vấn đề Hôm nay mình ngồi làm project Calculator trong FreeCodeCamp cần implement thuật toán tính biểu thức trung vị. Nhưng trước hết...
Tuấn Nguyễn viết hơn 3 năm trước
3 1
White
1 1
Khái niệm Data Flow Testing là kĩ thuật kiểm thử sử dụng Control Flow Graph (CFG) để tìm ra những nguy cơ tiềm tàng cho việc sử dụng dữ liệu. Ví d...
Tuấn Nguyễn viết hơn 3 năm trước
1 1
Bài viết liên quan
White
2 0
Trong bài viết này, một số hình ảnh hoặc nọi dung có thể bị thiếu do quá trình chế bản. Vui lòng xem nội dung ở blog gốc sau: (Link) (Link), chúng...
programmerit viết 6 năm trước
2 0
White
0 0
Giới thiệu Trong bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách handle request POST của Spring Boot. Trước đó, bạn nên biết 1. 「Spring Boot 8」Tạo Web He...
https://loda.me viết hơn 2 năm trước
0 0
Male avatar
0 0
https://grokonez.com/deployment/vultr/howtoinstalljavainubunturemoteservervutrhostingvpsexample How to install Java on Ubuntu Remote Server – Vutr...
loveprogramming viết 5 tháng trước
0 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!