CustomView Display trong Preview
TIL
640
android
45
tips
18
White

Nguyễn Ngọc Ẩn viết ngày 10/07/2018

Thủ thuật để tạo ra customview có thể display trong Preview

Thay vì tạo ra một custom attribute , ta tận dụng attribute của Android.

Lấy thuộc tính trong custom view

    int[] set = {
        android.R.attr.src, // idx 0
        android.R.attr.text    // idx 1
    };
    TypedArray typedArray = getContext().getTheme().obtainStyledAttributes(attrs, set, 0, 0);

    srcId = typedArray.getResourceId(0, 0);
    title = typedArray.getString(1);

và phần layout

      android:src="@drawable/more_sp"
      android:text="@string/more"
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Ngọc Ẩn

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
3 2
Giới thiệu Loay hoay cài Intellij trên CentOS 7 với Gnome, gặp 2 vấn đề thú vị nên viết lại cho bạn nào gặp phải thì nhanh chóng giải quyết được v...
Bùi Hồng Hà viết gần 3 năm trước
3 2
White
26 4
Thời gian gần đây, tôi làm theo một quy tắc hết sức đơn giản giúp mình chống lại sự trì hoãn và đồng thời khiến tôi có thể dễ dàng gắn với những th...
Thanh Nguyen viết gần 3 năm trước
26 4
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!