CustomView Display trong Preview
TIL
781
android
64
tips
21
White

Nguyễn Ngọc Ẩn viết ngày 10/07/2018

Thủ thuật để tạo ra customview có thể display trong Preview

Thay vì tạo ra một custom attribute , ta tận dụng attribute của Android.

Lấy thuộc tính trong custom view

    int[] set = {
        android.R.attr.src, // idx 0
        android.R.attr.text    // idx 1
    };
    TypedArray typedArray = getContext().getTheme().obtainStyledAttributes(attrs, set, 0, 0);

    srcId = typedArray.getResourceId(0, 0);
    title = typedArray.getString(1);

và phần layout

      android:src="@drawable/more_sp"
      android:text="@string/more"
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Ngọc Ẩn

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
0 5
fCC: Technical Documentation Page note So I have finished the HTML part of this exercise and I want to come here to lament about the lengthy HTML ...
HungHayHo viết gần 3 năm trước
0 5
White
4 0
I used Spring boot, Hibernate few times back then at University, I'v started using it again recently. In this (Link), I want to check how Spring J...
Rey viết 2 năm trước
4 0
White
24 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 4 năm trước
24 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!