CustomView Display trong Preview
TIL
770
android
55
tips
17
White

Nguyễn Ngọc Ẩn viết ngày 10/07/2018

Thủ thuật để tạo ra customview có thể display trong Preview

Thay vì tạo ra một custom attribute , ta tận dụng attribute của Android.

Lấy thuộc tính trong custom view

    int[] set = {
        android.R.attr.src, // idx 0
        android.R.attr.text    // idx 1
    };
    TypedArray typedArray = getContext().getTheme().obtainStyledAttributes(attrs, set, 0, 0);

    srcId = typedArray.getResourceId(0, 0);
    title = typedArray.getString(1);

và phần layout

      android:src="@drawable/more_sp"
      android:text="@string/more"
Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Nguyễn Ngọc Ẩn

2 bài viết.
0 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Bài viết liên quan
White
3 2
Giới thiệu Loay hoay cài Intellij trên CentOS 7 với Gnome, gặp 2 vấn đề thú vị nên viết lại cho bạn nào gặp phải thì nhanh chóng giải quyết được v...
Bùi Hồng Hà viết gần 5 năm trước
3 2
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
2 bài viết.
0 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!