Covert Relative Time
TIL
633
android
45
White

tienbm viết ngày 09/05/2016

Thời gian tương đối

DateUtils.getRelativeTimeSpanString (long time, long now, long minResolution, int flags);

Parameters

  • time long: the time to describe, in milliseconds

  • now long: the current time in milliseconds

  • minResolution long: the minimum timespan to report.
    For example, a time 3 seconds in the past will be reported as "0 minutes ago" if this is set to MINUTE_IN_MILLIS. Pass one of 0, MINUTE_IN_MILLIS, HOUR_IN_MILLIS, DAY_IN_MILLIS, WEEK_IN_MILLIS

  • flags int a bit mask of formatting options, such as FORMAT_NUMERIC_DATE or FORMAT_ABBREV_RELATIVE

#Cover TimeUnit

long result = TimeUnit.SECONDS.toMillis(t);
MaNhTiEn 09-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tienbm

5 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
8 1
Mở đầu Deep Links for App Content theo mình hiểu thì là liên kết tới app của bạn thông qua một đường link trên site nào đó.Đơn giản hơn là sẽ mở a...
tienbm viết gần 3 năm trước
8 1
White
2 1
Thân bài Để làm một widget với một listview bao gồm các thành phần: 1: AppWidgetProvider Được extend từ BroadcastReceiver được dùng đến như một ...
tienbm viết hơn 2 năm trước
2 1
White
2 1
Upload a File using Retrofit Có rất nhiều docs hướng dẫn nhưng mình thấy upload như này hiệu quả nhất nên note lại Mình sẽ đi vào ví dụ luôn cho ...
tienbm viết hơn 1 năm trước
2 1
Bài viết liên quan
White
9 4
Ở bài viết lần trước](), tôi đã nói về "hoàn cảnh" tại sao tôi lại cần sử dụng openssl trên android native, đồng thời cũng đã giới thiệu qua về các...
huydx viết hơn 3 năm trước
9 4
White
7 0
Gradle là gì? Sao lại xử dụng Gradle trong Android? Sử dụng Gradle như thế nào? Đó là một trong rất nhiều câu hỏi mà các Android developer mới làm ...
khoatd92 viết hơn 1 năm trước
7 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!