Covert Relative Time
TIL
499
android
40
White

tienbm viết ngày 09/05/2016

Thời gian tương đối

DateUtils.getRelativeTimeSpanString (long time, long now, long minResolution, int flags);

Parameters

  • time long: the time to describe, in milliseconds

  • now long: the current time in milliseconds

  • minResolution long: the minimum timespan to report.
    For example, a time 3 seconds in the past will be reported as "0 minutes ago" if this is set to MINUTE_IN_MILLIS. Pass one of 0, MINUTE_IN_MILLIS, HOUR_IN_MILLIS, DAY_IN_MILLIS, WEEK_IN_MILLIS

  • flags int a bit mask of formatting options, such as FORMAT_NUMERIC_DATE or FORMAT_ABBREV_RELATIVE

#Cover TimeUnit

long result = TimeUnit.SECONDS.toMillis(t);
MaNhTiEn 09-05-2016

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

tienbm

5 bài viết.
3 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
8 1
Mở đầu Deep Links for App Content theo mình hiểu thì là liên kết tới app của bạn thông qua một đường link trên site nào đó.Đơn giản hơn là sẽ mở a...
tienbm viết 2 năm trước
8 1
White
2 1
Thân bài Để làm một widget với một listview bao gồm các thành phần: 1: AppWidgetProvider Được extend từ BroadcastReceiver được dùng đến như một ...
tienbm viết gần 2 năm trước
2 1
White
2 1
Upload a File using Retrofit Có rất nhiều docs hướng dẫn nhưng mình thấy upload như này hiệu quả nhất nên note lại Mình sẽ đi vào ví dụ luôn cho ...
tienbm viết 10 tháng trước
2 1
Bài viết liên quan
White
18 1
Toán tử XOR có tính chất: + A XOR A = 0 + 0 XOR A = A Với tính chất này, có thể cài đặt bài toán sau với độ phức tạp O(N) về runtime, và với O(1)...
kiennt viết hơn 1 năm trước
18 1
White
1 1
Chào mọi người, hôm nay mình viết một bài TIL nhỏ về cách lấy độ phân giải của màn hình hiện tại đang sử dụng. xdpyinfo | grep dimensions Kết quả...
namtx viết 7 tháng trước
1 1
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
5 bài viết.
3 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!