Coverages Rust
TIL
787
Rust
28
White

Giang Nguyen viết ngày 31/10/2016

Khi viết bài này, mình đã làm đủ mọi cách để work trên macOS, hiện tại mình chỉ mới work trên x86 và x86_64, ở đây mình dùng lib rust-accountkit để làm demo

Setup local (Ubuntu)

apt-get install binutils-dev libcurl4-openssl-dev zlib1g-dev libdw-dev

Chạy coverage

cargo test --no-run

kcov --verify --exclude-pattern=/.cargo,/usr/lib target/kcov target/debug/rust_accountkit-*

Coverage sẽ output ở folder kcov
alt text
alt text

Setup travis

...
addons:
 apt:
  packages:
   - libcurl4-openssl-dev
   - libelf-dev
   - libdw-dev
   - binutils-dev # optional: only required for the --verify flag of coveralls

# the main build
script:
 - cargo build --verbose
 - cargo test --verbose

after_success: |
 [ $TRAVIS_RUST_VERSION = stable ] &&
  wget https://github.com/SimonKagstrom/kcov/archive/master.tar.gz &&
  tar xzf master.tar.gz && mkdir kcov-master/build && cd kcov-master/build && cmake .. && make && make install DESTDIR=../tmp && cd ../.. &&
  ls target/debug &&
  ./kcov-master/tmp/usr/local/bin/kcov --verify --coveralls-id=$TRAVIS_JOB_ID --exclude-pattern=/.cargo,target/debug/build target/kcov target/debug/rust_accountkit-*

Giang Nguyen

Bình luận


White
{{ comment.user.name }}
Bỏ hay Hay
{{comment.like_count}}
Male avatar
{{ comment_error }}
Hủy
   

Hiển thị thử

Chỉnh sửa

White

Giang Nguyen

20 bài viết.
35 người follow
Kipalog
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
Cùng một tác giả
White
35 5
(Ảnh) Hai ngày nay mình đã tìm hiểu về Amazon S3, Cloudfront và Letsencrypt để xây dựng 2 trang web static, thứ nhất là trang chủ của (Link) và t...
Giang Nguyen viết hơn 5 năm trước
35 5
White
10 0
Đôi dòng về ID3 (Ảnh) Nếu bạn nào chưa biết thì có thể đọc phần này, hoặc biết rồi thì có thể next tới phần kế tiếp nhé. 1. Giới thiệu Như hì...
Giang Nguyen viết hơn 5 năm trước
10 0
White
10 0
Type Result Type trên dùng để làm gì? Result được dùng cho những trường hợp chúng ta muốn return lại một giá trị nào đó (Ok) hoặc propagating erro...
Giang Nguyen viết 5 năm trước
10 0
Bài viết liên quan
White
4 3
Hôm nay tự viết lại cái note này về quá trình học Rust, xem như là tự giúp mình nhớ sâu và rõ hơn về Rust. Note này sẽ ngắn gọn hơn bản (Link). Sơ...
Giang Nguyen viết hơn 5 năm trước
4 3
White
1 0
fn plus_5(x: Option) i32 { x.unwrap_or(0) + 5 } fn main() { assert_eq(15, plus_5(Some(10))); } Compile không lỗi, thay đổi chút xíu nhỏ, ...
Giang Nguyen viết hơn 5 năm trước
1 0
{{like_count}}

kipalog

{{ comment_count }}

bình luận

{{liked ? "Đã kipalog" : "Kipalog"}}


White
{{userFollowed ? 'Following' : 'Follow'}}
20 bài viết.
35 người follow

 Đầu mục bài viết

Vẫn còn nữa! x

Kipalog vẫn còn rất nhiều bài viết hay và chủ đề thú vị chờ bạn khám phá!